Bomen Singel (© gem Breda)

BREDA – Vanaf eind vorige maand is de gemeente Breda begonnen met het kappen van bomen in de Clemensberg en in de Bertelsberg. Het zou hierbij gaan om 5 bomen in de Clemensberg en 27 bomen in de Bertelsberg. 

Bestuursakkoord 2022- 2026
In het Bestuursakkoord 2022 – 2026 valt te lezen dat de openbare ruimte van de gemeente Breda toe is aan onderhoud en vernieuwing. Hierbij moet men denken aan straten, fiets- en voetpaden, viaducten, speeltuinen, parken en pleinen. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, heeft de gemeente bijna 15 miljoen euro vrijgemaakt. Aangegeven werd dat door een quickscan wordt gekeken waar de stad als eerste mee zou beginnen. Op het verlanglijstje staan het opknappen van de Galderse Meren en het verbeteren van de waterkwaliteit in de singels.  

Daarnaast is in het Bestuursakkoord ook aandacht aan ‘Klimaat en natuur’ geschonken. Breda wil de eerste Europese stad in een groen park zijn. Dat betekent dat er geïnvesteerd wordt in het vergroenen van straten, gevels, tuinen en terrassen, het verbeteren van de bossen en het behouden van de natuur. Tevens wil het bestuur van de gemeente meer blauw in de stad, met andere woorden: meer water. De gemeente heeft in het Bestuursakkoord vastgelegd dat het ontwikkelen van de stad zoveel mogelijk klimaatadaptief zal gebeuren. In straattaal betekent dit dat Breda de schade door klimaatverandering wil tegengaan. Hierbij valt dan te denken aan wateroverlast en hittestress. 

Klimaatverandering 
En juist om de schade door klimaatverandering tegen te kunnen gaan – wateroverlast en hittestress – zijn de bomen nodig. De gemeente geeft daarentegen aan dat vanaf 27 mei bomen gekapt worden. De reden die de gemeente aangeeft, is dat de wortels van de bomen overlast en onveilige situaties bezorgen. In de straten worden 32 bomen gekapt, de vraag is nu of de gemeente ook naar andere oplossingen heeft gekeken. Er is niet aangegeven of de bomen ziek zijn en welke bomen het zijn. 

Er is een bomenkaart te vinden op de site van de gemeente, maar daar staan niet de bomen van de Clemensberg en de Bertelsberg op. Waarschijnlijk worden op de kaart alleen maar monumentale bomen getoond. Bij de behandeling van de Omgevingsvisie (waarschijnlijk in 2021) werd al aangegeven dat de Bomenkaart wordt geëvalueerd. Dit is ook gehoord bij de behandeling van het Bestuursakkoord, waarbij Breda aangaf dat de Bomenkaart geactualiseerd moet worden. De gemeente zou hiervoor 100.000 euro beschikbaar stellen, zodat er een goede en robuuste Bomenkaart actueel en actief zou komen. 

Bij het artikel over de bomenkap is door de gemeente gemeld dat er door kabels en leidingen in de grond niet genoeg ruimte is voor de bomen om te groeien. Daarom zullen er ook minder bomen terug gaan komen. Zoals de gemeente beschrijft gaan er waarschijnlijk in de plaats van de gekapte bomen planten en hagen terugkomen, zowel los als rondom de bomen. De vraag nu is, welke bomen hier bedoeld worden.   

Voor de werkzaamheden heeft de gemeente de gebieden in kleuren ingedeeld – die op de kaart ingekleurd zijn. Het rode vak op de kaart (Clemensberg) geeft aan dat alle bomen op de stoep volledig worden verwijderd. Het blauwe vak (Bertelsberg en Alexberg) betekent dat alle bomen worden verwijderd, maar de wortels blijven tot het najaar zitten. In het najaar worden de straten hersteld en nieuwe planten aangebracht. De bomen in het groene vak (Bertelsberg) worden bekeken door een boomtechnisch adviesbureau om te onderzoeken of de bomen duurzaam behouden kunnen worden. Tenslotte blijven de bomen in het oranje vak staan. 

(Bronnen: Bestuursakkoord 2022 – 2026, Bomenkaart, Gemeente Breda, Breda, Stad in een Park)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights