Gelddoos (© Pixabay)

In vele gemeenten wordt al een tijd gesproken over het zogenaamde ‘Ravijnjaar’ (2026). Hiermee wordt bedoeld dat er vanaf 2026 voor bijna alle gemeenten veel minder geld beschikbaar zal zijn vanuit het Rijk. Dit komt doordat het Rijk eerder heeft aangekondigd dat er een herstructurering van het Gemeentefonds gaat komen. Het Gemeentefonds is in feite een “grote pot met geld” dat verdeeld wordt over de gemeenten in Nederland. 

Nieuw kabinet
Echter op dit moment is het nog niet duidelijk wat het nieuwe – nog steeds formerende – kabinet gaat doen met de afgesproken herstructurering. Echter de gemeenten houden wel rekening met het feit dat er minder geld gaat komen. 

Zo ook in Lelystad. Afgelopen dinsdag 4 juni is de gemeenteraad al begonnen met een reeks debatten over de zogenaamde Kadernota 2025 – 2028. Dit gebeurde in de commissie Bestuur, Middelen en Economie. 

Voor de bespreking van de Kadernota, is een strak schema vastgelegd. Zo heeft het college de Kadernota 2025  – 2028 op dinsdag 23 april aan de raad aangeboden, waarna de raad technische vragen kon indienen, waarna het college op 28 mei de antwoorden aan de raad heeft aangeboden.  

De Kadernota 2025 – 2028 is besproken in de commissievergadering van 4 juni, waarna de fracties op 10 juni moties en amendementen aan kunnen leveren, die dinsdag 18 juni beantwoord worden (deel 1). Daarna is er tijd tot 1 juli voor eventuele wijzigingen, die op 2 juli weer beantwoord worden (deel 2), waarbij op dezelfde avond besluitvorming volgt. 

Aanpassingen bij Kadernota
De gesprekken tussen het Rijk en de gemeenten – dat gebeurt door de VNG – Vereniging van Nederlandse Gemeenten – zijn nog steeds gaande, maar de VNG heeft de gemeenten wel het advies meegegeven om zich voor te bereiden op het Ravijnjaar. 

De Kadernota 2025 – 2028 heeft een bestuurlijke boodschap meegekregen, waarin wordt aangegeven wat er mogelijk kan gaan gebeuren. Het college geeft duidelijk aan dat de Kadernota tot stand gekomen is op basis van de informatie van dit moment. 

Als men kijkt naar de programmabegroting 2024 – 2027 lijkt het erop dat er een verslechtering van het financieel perspectief zal optreden. Zo gaf men aan dat 2025 een tekort van ruim 5 miljoen euro is te zien, echter met ingang van 2026 zou dit tekort zo’n 17 miljoen euro zijn. 

De gemeente heeft daarom de Kadernota opgesteld niet vanuit het ‘wenselijke’ daar anders zou het tekort nog verder oplopen. De dreiging van het Ravijnjaar 2026 komt dichterbij, daardoor zijn er aanpassingen voorgedragen om het tekort binnen de perken te houden. De raad is nu aan zet en moet aangeven waaraan wél geld wordt gegeven en waaraan niet (meer). 

(Bronnen: Gemeenteraad Lelystad, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights