Kwikstaart (© Szabolcs Molnar via Pixabay)

Vijftien organisaties hebben aangegeven dat dringend inspanningen nodig zijn voor de akkervogels in Flevoland. Deze 15 organisaties hebben daarom een Actieplan Akkervogels 2024 – 2033 opgesteld. In het actieplan is de rode draad dat er gewerkt wordt aan het verhogen van de kwaliteit van akkervogellandschappen. Om de dramatische achteruitgang van akkervogels te kunnen keren is een brede en integrale aanpak nodig.  

Oplossingen zijn voorhanden
 
De provincie Flevoland is belangrijk voor karakteristieke akkervogels. Hierbij valt te denken aan de kwikstaart, de graspieper, de kievit en de scholekster. Daarnaast heeft Flevoland  speciale verantwoordelijkheid voor soorten als zomertortel en grauwe kiekendief.  

Voor veel soorten is de situatie zorgelijk, waarbij de aantallen blijven afnemen. Er zijn mogelijkheden om er wat aan te doen, daar er oplossingen voorhanden zijn. De natuurinclusieve landbouw wordt daarbij gezien als een integrale oplossing. 

Daarnaast moet er ook gewerkt worden aan het herstel van de biodiversiteit. Er wordt niet alleen gekeken naar processen in de landbouw, maar beheerders van het landelijk gebied worden ook aangesproken op de mogelijkheden en verantwoordelijkheden. 

Onder beheerders moet men natuurorganisaties, de provincie, het waterschap en de gemeenten zien. De 15 organisaties vinden het daarom ook van groot belang dat de provincie met het actieplan laat zien het herstel van akkervogels serieus te nemen. 

Vogels reageren op landschap 
Uit het actieplan kan men halen – als belangrijkste boodschap – dat vogels sterker reageren op landschap als geheel dan op afzonderlijke maatregelen van beheer. Daarom zijn een aantal actiepunten in het plan aangedragen. 

Zo wordt er gesproken over de ontwikkeling van een visie op de optimale akkervogellandschappen in de provincie, inzetten op gewaspakketten, laat het aantal ecologisch beheerde randen toenemen. 

Daarnaast wordt aangegeven dat men het beheer van een aantal natuurgebieden sterker moet richten op akker- en weidevogels, het aanleggen van ‘zachte’ overgangen tussen landbouw- en bosgebied. 

Er moet sterker ingezet worden op een groen grondbeleid. Tevens kan men de les trekken uit het plan dat er nog een hoop gedaan moet worden om kennis en draagvlak te vergroten. Meer informatie is te vinden in het totale Actieplan of middels een samenvatting

(Bron: Kenniscentrum Akkervogels) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 04.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights