Afvalzorg Zeeasterweg_1 (© Afvalzorg)

Eind mei kwam gerechtelijk deskundige Cor Coenrady, met de opmerking dat het bedrijf Afvalzorg de wet zou overtreden door bodemassen in de open lucht op te slaan. De deskundige is gespecialiseerd in de Omgevingswet. En de opmerking ging over die bodemassen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. 

Bodemas 
Deskundige Coenrady heeft in mei laten weten dat Afvalzorg de bodemassen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid op zou moeten slaan in een afgesloten ruimte. Afvalzorg is van mening dat het niet zo is en was het dan ook niet van plan. 

Volgens de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport is bodemas het materiaal dat overblijft na verbranding van afval in een afvalenergiecentrale. Bodemas wordt gebruikt voor onder meer fundering van wegen, ophogingen, geluids- en zichtwallen, steun- en afdeklagen bij stortplaatsen. 

Na verbranding van het afval zou zo’n 20 procent aan ruw bodemas overblijven, waaruit waardevolle stoffen gehaald kunnen worden. Volgens de Inspectie moet de opgewerkte bodemas voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

Tevens wordt aangegeven dat bodemas gevaarlijke stoffen bevat die kunnen leiden tot milieu- of gezondheidsschade. Onder meer zouden er zware metalen in bodemas kunnen zitten die bij verstuiving problemen kunnen opleveren. 

Afgesloten ruimte 
Volgens deskundige Coenrady moet bodemas in een afgesloten ruimte worden opgeslagen. Dit om de verstuiving te voorkomen. Volgens hem is dit al bekend vanaf 2018, maar sinds de nieuwe Omgevingswet van 1 januari is deze regeling aangescherpt. 

Daarnaast heeft hij aangegeven dat Afvalzorg specifieke zorgplicht heeft aan omgeving en omwonenden om ze te beschermen tegen alle vormen van gevaar. Daarom moet het bedrijf de Best Beschikbare Technieken (BBT) toepassen. Voor bodemas zou dit een loods moeten zijn. 

Bevoegd gezag 
De provincie Flevoland is bevoegd gezag en daarom verantwoordelijk voor de gang van zaken bij Afvalzorg. Samen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi heeft de provincie de opmerkingen van Cor Coenrady bekeken en onderzocht. 

De provincie is het niet eens met de opmerking van de deskundige dat het bodemas in een loods opgeslagen moet worden. Volgens de provincie is de regelgeving niet van toepassing op Afvalzorg en men geeft aan dat er geen vermoeden is dat de bodemas zou verstuiven.

Dat houdt in – volgens Flevoland – dat Afvalzorg het afval in de buitenlucht kan blijven opslaan en dat een loods niet nodig is. Daarnaast controleert de provincie regelmatig of de verleende vergunning nog steeds voldoet aan de Best Beschikbare Technieken. 

(Bronnen: Inspectie Leefomgeving en Transport, Bodemrichtlijn, Omroep Flevoland)  

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights