Groene Singel Haarlem (© gem Haarlem)

HAARLEM – De gemeente Haarlem wil samen met de bewoners een deel van de Gedempte Oostersingelgracht omvormen tot een zogenaamde ‘Groene Singel’. De bedoeling is dat er minder asfalt gaat komen en meer dan 4.000 m2 extra groen. 

Groene Singel 
Het initiatief voor de Groene Singel komt van omwonenden van de Gedempte Oostersingelgracht, wat door de gemeenteraad is opgepakt. Een van de initiatiefnemers uit de buurt – Sietske van den Broek – geeft aan dat het initiatief is begonnen als een project om meer groen in de wijk te krijgen. Ondertussen is het echt een groot project geworden waar veel mensen bij elkaar komen om er over te praten. 

Bijzonder bewonersinitiatief 
Volgens het plan moet het nieuwe groen ruimte bieden voor ontmoeting, buurtevenementen en sport en spel in de Scheepmakersdijkbuurt. Met de uitvoering van het initiatief zal de auto minder ruimte krijgen, maar de fiets juist meer. Tevens houdt de gemeente rekening met de komst van bussen in de toekomst.

Dit moet aansluiten bij het mobiliteitsbeleid in de stad. De gemeente heeft de randvoorwaarden van het plan vastgelegd in een zogeheten kaderstellende startnotitie. Deze moet vastgesteld worden door de gemeenteraad. De gemeente – bij monde van wethouder Robbert Berkhout – wil het bijzondere bewonersinitiatief graag de ruimte bieden. Dat wordt zoveel mogelijk gedaan, zonder daarbij de bereikbaarheid van de stad uit het oog te verliezen.  

Er zal voor de omwonenden een informatiebijeenkomst worden georganiseerd op dinsdagavond 18 juni (19.30 – 20.30 uur) in De Koepel. In het najaar kunnen bewoners, ondernemers en belanghebbenden meepraten over de nieuwe inrichting van het gebied. Ondertussen stuurt de betrokken bewonersgroep een nieuwsbrief over het project.  Aanmelden voor de Nieuwsbrief kan via de link

Daarnaast heeft de gemeente Haarlem een pagina “Herinrichting Gedempte Oostersingelgracht“. Aangegeven is dat er groot onderhoud nodig is aan het wegdek en de stoplichten. Bij de inrichting van het gebied zal rekening worden gehouden met een mogelijke nieuwe busroute en de fietsring. De laatste is een vrijliggend fietspad langs het centrum. 

Sinds 2008 worden al plannen ontwikkeld om het gebied opnieuw in te richten, waarbij het doel is om het gebied groener te maken. Daarbij is het initiatief gekomen van de bewonersgroep met een eigen schets. Hierin wordt de gewenste inrichting aangegeven voor het gebied onder de titel ‘Groene Singel’. 
De bewoners en de gemeente maken gebruik van elkaars kennis én creativiteit om de herinrichting zo goed mogelijk voor te bereiden. 

In de planning staat dat in mei of juni de gemeenteraad de startnotitie zou / zal bespreken, waarna na inspraakrondes, het college in het voorjaar 2025 een voorlopig besluit zal nemen. Dit zal dan ter inzage worden gelegd in de zomer van het jaar. Volgens de gegevens op de gemeentelijke site zal de gemeenteraad winter 2026 het definitief ontwerp vaststellen, zodat in het najaar 2026 met het uitvoering begonnen kan worden. 

(Bronnen: Gemeente Haarlem, haarlem.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 31.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights