Maatregelkaart Dennedijkse bossen Asten (© gem Asten)

ASTEN – De gemeente Asten heeft bijna 1 miljoen euro subsidie ontvangen voor het versterken van de Dennendijkse bossen. De subsidie komt van de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Met het subsidiebedrag worden in het project zowel de bodem verbeterd als nieuwe bomen geplant. 

De Dennendijkse bossen 
De site van Omroep Brabant maakte het bericht eind december 2023 bekend. De gemeente had daarbij aangeven dat de belangrijke stappen in het project gaan over bodemverbetering, aanplanten van inheemse bomen en het vasthouden van gebiedseigen water.  Door de aanpak zou de natuur worden gestimuleerd en de bossen zouden een mooier en gevarieerder karakter krijgen. De werkzaamheden zullen duren tot maart 2025. 

Het project – de omvorming – werd in september 2023 uitgelegd tijdens een informatieavond aan belangstellenden, waar zo’n 100 mensen aanwezig waren. De vragen, opmerkingen en aandachtspunten zijn meegenomen bij de plannen van de omvorming. 
Een week later is de gemeente met ruim 30 belangstellenden in het werkgebied geweest voor een rondleiding door medewerkers van Bosgroep Zuid. Hierbij werd nog duidelijker wat er allemaal ging / gaat gebeuren in de Dennendijkse Bossen, waarbij het uiteindelijke doel een soortenrijker bos, dat klaar is voor de toekomst. De genoemde werkzaamheden zijn onder meer het aanbrengen van steenmeel, aanplant van bomen en struiken met rijkstrooiselsoorten, bevordering van menging van boom- en struiksoorten, het realiseren van een oude, aftakelende en dode bomen netwerk, herstellen van de waterhuishouding. 

Struiksoorten planten
Zondag 10 maart 2024 is een grote groep vrijwilligers bezig geweest met de aanplant van struiksoorten in de Dennendijkse Bossen. Na een korte rondleiding door het gebied werd de grote groep opgesplitst in kleinere groepen. Doordat de groep zo groot was, waren zo’n 1.100 struiksoorten snel geplant. De bossen zijn nu voorzien van plantsoorten die veel vruchten en bloemen gaan dragen. Hierdoor zorgen ze voor het versterken van het leefgebied voor insecten en vogels. De struiken zullen over een paar jaar volop in bloei staan. 

Tijdlijn 
In de periode van september – oktober 2023 zijn de plantlocaties en de structuur uitgezet. Bij deze taak werden plekken gezocht waar losse bomen / struiken geplant konden worden. Door het uitzetten van de structuur werden bomen gemarkeerd die gekapt moesten worden om ruimte te maken voor nieuwe aanplant, onveilig zijn bij paden en waardevol waren voor flora en fauna. 
November 2023 werden de structuurmaatregelen uitgevoerd, waardoor ruimte en licht ontstond voor de nieuwe planten en de inheemse bomen zoveel mogelijk werden gespaard.
De afrastering werd geplaatst in januari – februari 2024. In het gebied binnen de afrastering wordt een groot aantal bomen en struiken geplaatst. Het zijn jonge exemplaren die beschermd moeten worden tegen vraat van reeën. De plaatsen zonder afrastering worden groepen met een grotere maat plantmateriaal opgevuld, die beschermd werden met bamboestokken tegen het wild. 

In de huidige periode – maart tot september 2024 – is de gemeente druk bezig met de voorbereidingen voor hydrologische herstelmaatregelen. Dit is nodig om de waterhuishouding te herstellen en een betere balans te krijgen tussen de voedingsstoffen in de bodem. Daardoor worden de bomen beter bestand tegen ziektes en plagen. Er wordt tevens gekeken naar wat misschien gedempt kan worden of afgedamd. Na de zomervakantie gaat men starten met de uitvoering hiervan. 
Daarnaast gaat men diverse wandelpaden en zandwegen herstellen, die zijn beschadigd door het weer en de werkzaamheden. Tenslotte gaat men in de wintermaanden 2024 en 2025 verder met het plantwerk. 

(Bronnen: Gemeente Assen, Omroep Brabant)  

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights