Brouwersbos (© gem Bergeijk)

BERGEIJK – De gemeente Bergeijk heeft veel groen in de gemeente. Daarom is het van groot belang om aandacht te besteden aan de gezondheid en veiligheid van de bomen van de gemeente. Bergeijk voert daarom regelmatig boomveiligheidscontroles uit. 

Controles van de bomen 
Met de boomveiligheidscontroles worden de bomen gecontroleerd op stabiliteit, conditie en snoeibehoefte. De gemeente heeft de afspraak gemaakt dat de controle één keer per 3 jaar plaatsvindt voor gezonde bomen en voor kwetsbare bomen is de controle elk jaar. 
Vorig jaar zijn de bomen op ‘t Loo, de Weebosch en Luyksgestel gecontroleerd en dit jaar zijn de medewerkers aan het controleren bij Bergeijk ‘t Hof. Volgend jaar worden de bomen van Westerhoven en Riethoven goed bekeken. 

Dit houdt in dat vanaf week 23 men in de gemeente iemand met een veiligheidshesje voorbij ziet komen die de bomen aan het controleren is. Het controleren van de bomen wordt gedaan om te voorkomen dat de bomen schade kunnen veroorzaken aan eigendommen of aan derden. Tijdens de controle let de medewerker op de aanwezigheid van dood hout en problematische takken. Tevens kijkt men natuurlijk naar de natuurlijke schoonheid en de biodiversiteit van de bomen. 

Aan de hand van de uitgevoerde controle – inspectie – wordt er door de gemeente een snoeiplan opgesteld, dat later dit jaar uitgevoerd gaat worden. Met zo’n snoeiplan wil de gemeente de omgeving groen én veilig houden. De gemeente geeft tevens aan dat de controle en het snoeiplan zich niet richten op bomen met blad-, bloesem-, vrucht- of schaduwval, het nestelen van vogels of takken die overhangen, maar geen schade veroorzaken. 

Commerciële bedrijven 
In Nederland zijn een flink aantal bedrijven bezig met het inspecteren van bomen. Zo zijn er bedrijven die een boomveiligheidscontrole (BVC) uitvoeren, waarmee inzicht wordt verkregen in de technische staat van het bomenbestand. Met de resultaten van de inspectie is het mogelijk om een beheerplan te maken. 

Met de resultaten kunnen tevens kaarten worden ingetekend waarin tevens alle gegevens van de bomen worden vastgelegd. Aangezien dit een tijdrovend werk is, zijn vele gemeenten niet of nauwelijks in staat om dit soort kaarten te maken (vaak geoJson kaart of groene kaart genoemd). Vele gemeenten houden het daarom bij kaarten met waardevolle of monumentale bomen. 

Gemeente Bergeijk 
De gemeente Bergeijk is een groene landbouwgemeente, waarin verschillende landschappen voorkomen. Het landschap is de basis voor het groene karakter, samen met het karakter van de dorpen.  
In Bergeijk kan men bossen en oude heidegronden met vennen tegenkomen, naast akkercomplexen en beekdalen. De gemeente heeft zo’n 1.400 hectare bos en natuur, waarvan het grootste deel bos is. Daarnaast is er ook heide en een enkele ven. Grotere eenheden die te onderscheiden zijn, zijn het Postelsbos, de Einderheide, Stevensbergen, Kempervennen, Beek en Maaij, Venakkerbos en het Wandelbos. De meeste bossen zijn heideontginning bossen. 

In de dorpen bestaat de groenstructuur uit bomen en hagen langs straten en kleine groenelementen en speelplekken. Maar er zijn ook grotere groene gebieden in de kernen, zoals het Brouwersbos en Patersbos in Bergeijk en het Kloosterpark in Luyksgestel. Het groen is belangrijk voor het groene karakter van de woongebieden, maar staat onder druk als gevolg van inbreiding. 

(Bronnen: Gemeente Bergeijk, Monumental Trees, Bomenkapbeleid Bergeijk, GT Bomen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights