St Jansdal Ziekenhuis Lelystad (© Stichting BZL)

Op de site van ziekenhuis St Jansdal staat al maandenlang een bericht over ‘Nieuwbouw Lelystad’ waarbij niet veel verandering is te vinden. Aangegeven is dat het gebouw in Lelystad ontzettend aan vernieuwing toe is, daar het gebouw niet functioneel past bij de zorg die het ziekenhuis wil geven en tevens technisch verouderd is. Daarnaast wordt wel aangegeven dat de start van de bouw gepland staat in 2026. 

Ziekenhuisweg afsluiten 
Volgens het college van Burgemeester en Wethouders van Lelystad zou de Ziekenhuisweg kunnen komen te vervallen voor doorgaand verkeer. Maar de weg zou nog wel beschikbaar blijven voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten. 

Afgelopen week had de gemeenteraad over het voorstel van het college het definitief besluit moeten nemen, maar de fracties JongLelystad, InwonersPartij, CDA en VVD hebben een voorstel ingediend om te wachten op de toekomstplannen van het ziekenhuis. 

Plannen rond het gebied
De afsluiting van de Ziekenhuisweg hangt samen met de plannen voor het gebied rond het ziekenhuis. De eerste versie van de plannen wordt pas volgende week naar de gemeenteraad gestuurd en daar willen de fracties op wachten. 

De fracties hebben aangegeven te wachten op meer informatie over de toekomstplannen van het gebied rond het ziekenhuis. Nadat het voorstel was ingediend, bleken 18 stemmen vóór en 18 stemmen tegen het voorstel van het college te zijn. 

Dit betekent dat het voorstel op 18 juni opnieuw in stemming gebracht moet worden. De vraag is of dit ook inderdaad gaat gebeuren. Het blijkt dat wethouder Piet van Dijk heeft laten weten dat het college de eerste plannen voor de zorgcampus naar de raad zal sturen. 

Dit zal volgende week gebeuren. Volgens de plannen over de zorgcampus zou het huidige ziekenhuisgebouw gesloopt gaan worden. Daarbij zal er vanaf 2026 gebouwd gaan worden aan een nieuw en compacter ziekenhuis. 

Tevens zullen in het gebied een aantal gebouwen met zorgappartementen gebouwd gaan worden. Aangezien de toegangsweg aan de Zuigerplasdreef komt, kan de Ziekenhuisweg vervallen. Hierdoor kan het zorggebied aangesloten worden op het Zilverpark, met veel groen.   

Hierdoor krijgt de gemeenteraad snel alle informatie die nodig is om een besluit over het totale gebied te kunnen nemen. Dit zou kunnen inhouden dat er niet apart hoeft te worden besloten over de sluiting van de Ziekenhuisweg, maar meteen over een totaal plan. 

(Bronnen: Ziekenhuis St Jansdal, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 29.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights