Ringen zeearenden 2024 Het Flevo-landschap_1 (© Jeroen van Wijk)

Mooi geboortenieuws bij Het Flevo-landschap. Er vonden in 2024 twee succesvolle broedgevallen plaats in verschillende gebieden van de natuurorganisatie, waarbij in totaal drie zeearend kuikens werden geboren. Het paar in de Lepelaarplassen kreeg één jong, een mannetje. Een minder ervaren paar in het Knargebied slaagde er na jaren proberen in om twee kuikens, een mannetje en een vrouwtje, groot te brengen.

De drie zeearend kuikens van dit jaar zorgen ervoor dat er inmiddels acht zeearenden zijn geboren in de gebieden van Het Flevo-landschap. Alle nieuwe kuikens zijn medio mei geringd om hun verspreiding te kunnen monitoren en de herkomst van de vogels te kunnen vaststellen.

Rust
Zeearenden zijn erg verstoringsgevoelig tijdens het broedseizoen. Om die reden is bewust niet gecommuniceerd over beide nestpogingen totdat de kuikens zijn uitgevlogen. Alle onderhoudswerkzaamheden rondom de nesten zijn tijdens de broedperiode geannuleerd of uitgesteld en de omgeving van beide nesten is ontoegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Bijzonder
Hoewel het goed gaat met de zeearend in Nederland, blijven succesvolle broedpogingen nog steeds bijzonder. Zowel voor de stichting als voor de zeearendpopulatie in Nederland. Dat zeearenden, toproofdieren uit de voedselketen, het zo goed naar hun zin hebben in diverse gebieden die de stichting beheert, is een signaal dat deze natuurterreinen ecologisch gezond zijn. De jaarlijkse geboorte van jonge arenden is dan ook het mooiste compliment dat je als natuurbeherende organisatie kunt krijgen.

Jannie
In 2019 kroop de inmiddels landelijk bekende zeearend ‘Jannie’, ringnummer WN13, als eerste arend van Het Flevo-landschap én de stad Almere uit het ei. Jannie was tevens de eerste Nederlandse zeearend die een GPS-zender kreeg waarmee onderzoekers (en het publiek) haar omzwervingen kunnen volgen (zie: www.portal.werkgroepzeearend.nl ).

In 2020 werd ‘Blondie’, ringnummer WN19, geboren (zo genoemd vanwege haar opvallend lichte staart en borst). In 2021 vlogen twee mannelijke kuikens uit (ringnummers WN29 en WN30).

In 2022 mislukten twee verschillende broedpogingen doordat beide nesten tijdens voorjaarsstormen uit de boom vielen. In 2023 vloog er één zeearend kuiken uit in de Lepelaarplassen. Deze vogel kon niet worden geringd omdat het nest onbereikbaar was voor de ringers.

Zeearenden zien
Wie de jonge zeearenden of de oudervogels wil zien, heeft de meeste kans bij observatiehut ‘De Lepelaar’ bij de centrale plas van de Lepelaarplassen, één van de kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land.

Vanaf de Oostvaardersdijk naast de Lepelaarplassen en vanuit de kijkhutten rondom de Natte Graslanden is er eveneens een goede kans om zeearenden te zien. Zeearenden mijden mensen en zijn dus vooral van veraf te zien. Neem daarom een verrekijker mee om de dieren goed te kunnen bekijken.

(Bron: Persbericht Het Flevo-landschap) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 27.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights