Duizendknoop (© Erwin via Pixabay)

DEVENTER – De gemeente Deventer heeft er definitief voor gekozen dat een nieuw schoolgebouw voor Voortgezet Speciaal Onderwijs komt aan de Holterweg. Dit gaat gebeuren vlak bij het politiebureau en de middelbare school Het Stormink. Maar er is één probleem voordat de gemeente kan gaan bouwen en dat is de Japanse Duizendknoop die op het terrein zit. En het verwijderen gaat de gemeente flink geld kosten. 

Onderzoek naar locatie 
De gemeente heeft in december 2022 besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de ‘Driehoek Snipperling’ te ontwikkelen als onderwijslocatie. Hieruit is gekomen dat het mogelijk zou zijn dat op het perceel een schoolgebouw gerealiseerd kon worden. Daarna is de ambitie uitgesproken om de school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VSO Deventer,  op de locatie Driehoek Snipperling te realiseren. Deze naam is ruim te noemen, tevens spreken de regionale media over de Holterweg, dat aan de grens van de Driehoek zou kunnen liggen. 

Deventer heeft een verdiepend onderzoek laten verrichten naar de financiële gevolgen van het bouwrijp maken van het terrein. Dit had met name te maken met de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop. Volgens de gemeente zou het saneren van de Japanse Duizendknoop op dit moment neerkomen op 1.660.626 euro. En dat is dan nog vóórdat de bouw is begonnen. 
De planning is dat de bouw van de school na maart 2025 kan beginnen, waarna vanaf het schooljaar 2026 – 2027 de leerlingen naar het nieuwe gebouw kunnen. Sinds 2023 zitten de leerlingen van VSO Deventer op een tijdelijke locatie aan de Zutphenseweg. In eerste instantie was het de bedoeling dat de leerlingen vanaf het komende schooljaar naar de nieuwe locatie zouden gaan. Echter, door de flora- en faunaonderzoeken zal dit niet lukken. 

De Japanse Duizendknoop 
Deze plant is een plant uit de Duizendknoopfamilie en komt oorspronkelijk uit Oost-Azië. Vaak is een grote hoeveelheid lokaal aanwezig, terwijl er niets te vinden is in de verdere regio. Er wordt gemeld dat onder meer in het natuurgebied de Hoge Venen de plant zich als een woekerende soort heeft gevestigd. Hierdoor zou de biodiversiteit worden verstoord. 

In 1886 werd voor de eerste keer vastgelegd dat de plant in Nederland aan het verwilderen was, maar het heeft tot 1950 geduurd dat de Japanse Duizendknoop op grote schaal ging verwilderen. Meestal ontstaan de groeiplaatsen van de plant door het storten van tuinafval met plantenresten. Zo kan uit kleine stukken wortelstokken snel een nieuwe plant ontstaan. Door de vermeerdering kunnen andere planten verdrongen worden. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op haar site aangegeven dat voor het bestrijden van de Japanse Duizendknoop een lange adem nodig is, maar dat alleen maaien niet helpt. Door te maaien kunnen plantenresten worden verspreid in de directe omgeving. Tevens kunnen plantenresten op de maaimachine achterblijven en op andere plaatsen weer nieuwe planten doen ontstaan. 
Tevens kan de plant flinke schade veroorzaken aan fundering, verharding, infrastructuur, riolering en drainagebuizen. Daarbij komt dat de top van de wortels opmerkelijk zacht en flexibel zijn en daarom door scheuren in asfalt, beton of metselwerk kunnen groeien. De Japanse Duizendknoop kan schade veroorzaken bij jonge aanplant in de bosbouw. Daarnaast wordt aangegeven dat de plant schadelijk is voor de biodiversiteit, doordat het vroeg in het voorjaar uitloopt en daarbij een gesloten bladerdek vormt. Andere planten worden hierdoor verdrongen. 

(Bronnen: Gemeente Deventer, De Stentor, Gemeenteraad Deventer, Wikipedia, WUR, NVWA)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek  


© Khamakar News Agency / 26.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights