Onderhoud groen Alexander Gogelweg (© gem Vlissingen)

VLISSINGEN – De gemeente Vlissingen is op 15 januari begonnen met de werkzaamheden aan het openbaar groen Alexander Gogelweg, achter het Restaurant de Lange Muur. Dit is gebeurd op de groenzone tussen de watergang en het restaurant. Volgens de gemeente zouden 12 populieren weggehaald zijn. 

Groenstrook achter het restaurant
Vlissingen heeft aangegeven dat de 12 populieren weggehaald zijn en dat er in de plaats 12 andere bomen voor terugkomen. Volgens de gegevens zouden de kapwerkzaamheden plaats hebben gevonden tussen 15 januari en 24 januari. Hieruit blijkt dat de populieren zijn gekapt en niet ergens anders zijn geplant. Tevens zullen de nieuwe bomen vanaf 15 november pas worden geplant. Hierbij is nog niet duidelijk of het jonge boompjes worden en welke soorten het worden. Een jonge boom heeft zo’n 20 jaar nodig om de werkzaamheden weer uit te kunnen voeren, zoals bescherming tegen de zon en het water op de juiste manier af te vangen. 

De gemeente heeft op haar site laten weten dat de populieren op een brede strook bosplantsoen staan. Hier staan nog meer boomsoorten, onder meer esdoorn, iep, sierkers en veldesdoorn. Meestal – volgens de gemeente – hebben deze soorten een grotere levensverwachting. Tevens wordt gemeld dat de andere soorten meer kans krijgen om uit te groeien en tot volle wasdom te komen, als de populieren worden verwijderd. 

Dit houdt in dat de populieren zijn gekapt, niet omdat ze ziek zijn, maar omdat ze ‘in de weg’ zouden staan. Daarbij is niet gekeken om een onderzoek te starten om de populieren op een andere plaats neer te zetten of in een (tijdelijke) hub te plaatsen tot er wél plaats zou zijn.  

De populieren 
Vlissingen geeft daarnaast aan dat de groenstrook een voedselgebied is voor vleermuizen. Daarom zullen de stammen van de bomen op ongeveer 4 tot 7 meter blijven staan. Op deze manier wil de gemeente het gebied in stand houden, waarbij de overige bomen de functie van de populieren overnemen.
De gemeente is van mening dat de populieren pioniers zijn en in vergelijking met de andere bomen na zo’n 40 à 50 jaar snel zullen aftakelen. In 2018 zou een advies zijn geweest om de populieren binnen 10 jaar te vervangen, daar bij wind regelmatig grote takken naar beneden vielen. 

De populier is een geslacht van loofbomen uit de familie van wilgen. Populieren zijn snelgroeiend en kunnen tot 40 meter hoog worden. Belangrijk in het verhaal is dat de maximale leeftijd van de populier op ongeveer 200 jaar ligt. Wil de boom goed groeien, heeft de boom veel licht nodig.  

Brief aan bewoners 
De gemeente Vlissingen heeft een brief gestuurd aan de bewoners van de Alexander Gogelweg. Hierbij wordt het verhaal nogmaals uitgelegd. Volgens de brief zijn de populieren ongeveer 50 jaar oud en zijn aan het aftakelen. Hierbij laten de bomen regelmatig dood hout vallen en tevens concurreren ze met de andere soorten. 
Daarnaast zou een natuurwaardenonderzoek zijn uitgevoerd. Dit is een QuickScan geweest naar broedende, verblijvende of foeragerende dieren. Uit nader onderzoek is gebleken dat het gebied achter de school een foerageergebied is van vleermuizen. Door de andere soorten te laten staan op 4 tot 7 meter – de vraag is of dit ook zo is voor alle bomen – wordt het foerageergebied in stand gehouden. Men hoopt dat de andere soorten de functie overnemen. In de brief wordt tenslotte gemeld dat de gemeente 12 bomen zal terugplaatsen, zoals eiken, linde en Gleditsia’s . 

Andere media geven aan dat vleermuizen het liefst leven in levende holle bomen, meestal eiken en in mindere mate beuken. Tevens zou een boom pas geschikt worden als verblijfplaats vanaf een leeftijd van minstens 70 jaar (of met een diameter op borsthoogte van 35 – 40 dm minimaal). Dit houdt onder meer in dat het kappen van bomen met geschikte boomholten, tot gevolg kan hebben dat het aantal verblijfplaatsen voor vleermuizen afneemt. 

(Bronnen: Gemeente Vlissingen, Wikipedia, Ecopedia, Bewonersbrief) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 25.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights