Groene Kustweg Delfzijl_1 (© Eemsdelta Groen)

EEMSDELTA – De gemeente Eemsdelta heeft ruim 37.000 bomen langs wegen, paden en in parken, waarvan zo’n 18 procent bestaat uit essen. Volgens de gemeentelijke site worden jonge en oude essen in heel Nederland steeds vaker aangetast door essentaksterfte. De oorzaak zou een agressieve schimmelziekte zijn, waarvan de bomen meestal niet herstellen. 

Projecten gemeente 
Door de sporen van de schimmel worden bladeren, twijgen en takken aangetast en sterven meestal af. Hierdoor raakt de boom verzwakt, waardoor deze vatbaar wordt voor andere aantastingen. Veel essen gaan uiteindelijk dood. De gemeente controleert de aangetaste bomen zeer goed, maar het is vaak nodig – volgens de gemeente – om zieke bomen te kappen. Hierbij heeft Eemsdelta het uitgangspunt dat voor elke gekapte zieke es, een nieuwe boom teruggeplant wordt.

In de gemeente Eemsdelta zijn diverse kleine dorps- en ruilverkavelingsbosjes, die vaak voor een groot deel bestaan uit essen. Juist hier kan de ziekte snel verspreiden. Door een intensieve padenstructuur is de kans op schade of letsel door vallende takken of bomen groot. Vaak is hier een grootschalige kap nodig, waardoor de gemeente percelen kan omvormen tot gevarieerde bosjes met een grote biodiversiteit. Zo zijn de voorbereidingen begonnen voor de aanpassing van de bosgebieden in Meedhuizen (start najaar 2024) en in Spijk (start najaar 2024). 

Meedhuizen 
Opvallend is dat op de site van Eemsdelta Groen al eerder een advies is gegeven over de kap van essen (januari 2022). De organisatie had een aantal bosjes in de omgeving van Meedhuizen – onder meer aan de Meedhuizerweg – bekeken. De site gaf aan dat veel essen gekapt zouden worden, terwijl dat volgens het protocol niet noodzakelijk was. Dit zou dan gebeuren bij essen ten noorden en de Bossingel ten zuiden van de Essenlaan. 

Delfzijl 
In de gemeente Eemsdelta ligt ook de kern Delfzijl. In de jaren 90 was de Kustweg en omgeving in Delfzijl een groene zone (bekend als het Bosplan). Bij de werkzaamheden voor de dijkverzwaring zijn veel bomen – regelmatig zonder reden – bomen gekapt. Zo was er in 2020 van de oorspronkelijke iepen beplanting nog één boom over, die ook nog bedreigd werd. Op dat moment was het een troosteloos beeld, hier en daar een boom, vaak van slechte kwaliteit, zonder enige samenhang. 

In 2021 is een initiatief ontstaan om het groen weer terug te brengen langs de Kustweg. Het plan is voorgelegd aan de gemeente, maar het heeft tot begin 2023 geduurd voor dat de eerste bomen werden geplant. Het zouden zo’n 110 ‘New Horizon’ iepen worden, die goed resistent zijn tegen de iepenziekte. Tevens is deze iep erg geschikt om in een stedelijk gebied geplant te worden als laan- of straatboom. In februari zijn de bomen geplant langs de Kustweg, Damsterlaan en Biessumerlaan. Op de strook tussen de Kustweg en de dijk zouden het gevarieerde soorten zijn geweest. Tevens zijn er iepen als laanbeplanting langs de Kustweg geplant. 

In april van dit jaar kwam er een update over de bomen. Het schijnt dat de bomen op zeer natte locaties staan. Nu is het bekend dat als er sprake is van langdurige wateroverlast, dit kan leiden tot sterfte van de bomen. Eemsdelta Groen heeft dit al verschillende malen aangekaart bij de gemeente. Het blijkt dat er werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar dit heeft niet geleid tot een oplossing van het probleem. 

(Bronnen: Gemeente Eemsdelta, Eemsdelta Groen, Eemskrant, RTV Noord) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 27.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights