Groene Beuk (© gem Hulst)

HULST –  De gemeente Hulst heeft laten weten dat ze zich zorgen maakt om de Refugiumbeuk naast het stadhuis. Ook de lokale en regionale media schrijven over de groene beuk aan Baudeloo. Als men op de Grote Markt staat, valt de monumentale boom niet op, maar de boom staat naast het stadhuis, aan de zijde van het Refugium van Baudeloo. 

Geschiedenis van de beuk 
De grote, groene beuk is gesitueerd in wat vroeger de tuin van het Refugium van Baudeloo was. Het Refugium was een riant opgezet complex met prachtige tuinen, waarbij het complex het grootste deel van het terrein tussen de Grote Markt, de Lange Bellingstraat, de Paardenmarkt en de Houtmarkt besloeg. 
Het gebouw zelf stamt af van het einde van de 13e eeuw en heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad. De zusters Franciscanessen hebben er in 1852 een school gesticht met een pensionaat voor meisjes. Later is het uitgegroeid tot een schoolcomplex met mavo en huishoudschool. De toegang tot het complex had men via de poort links naast het stadhuis. Naar alle waarschijnlijkheid stamt de groene beuk uit de tijd dat de zusters de school hebben gesticht. Het lijkt er dus op dat de boom zo’n 170 jaar oud is.

Op het moment dat men door het poortje loopt, stuit men bijna direct op de monumentale boom. Vroeger stond de boom op zichzelf, echter door de aanbouw van het stadskantoor aan het stadhuis (vorige eeuw) is de groene beuk een beetje in de verdrukking gekomen. Voor het college is het kappen van de beuk geen optie – wat het overigens ook nooit is geweest – daar het een indrukwekkende boom is met een monumentale status. 

De regionale media weten te melden dat het niet bekend is hoe oud de boom precies is. De naam komt van het feit dat de boom in de vroegere tuin van het Refugium uit de 13e eeuw stond. Een refugium is een vluchthuis voor kloosterlingen. 
Het gaat echter niet goed met de boom, daar hij is aangetast door de reuzenzwam. Volgens de gemeente gaat de conditie achteruit en dit is een punt van zorg. Daarbij komt dan nog dat de levensverwachting sterk afhankelijk is van verdere ontwikkeling van de reuzenzwam en / of andere aantastingen. 

Volgens boomchirurg Ronald Schra van boomverzorging Groenslag zouden er zelfs 2 schimmels op de boom zitten. De boomchirurg controleert in opdracht van de gemeente de beuk regelmatig en voert daarbij ook onderhoud uit. Dit onderhoud is specifiek voor veterane bomen. De gemeente Hulst noemt dit een soort ouderenzorg, waarbij de boomchirurg de situatie elke keer opnieuw bekijkt en het onderhoud desnoods weer aanpast. Hierdoor wordt voorkomen dat takken plotseling afbreken. 

Eind 2023 is de boomchirurg bij de groene beuk langs geweest en zal nu in de zomer de boom weer onderzoeken. Ondertussen geeft de gemeente aan dat zij én de inwoners van de gemeente nog lang van de boom mogen en kunnen genieten. Het is namelijk een beeldbepalende boom, naast het feit dat de boom ook van grote waarde is voor de biodiversiteit. 

Daarnaast heeft de heer Schra gemeld dat hij met gericht onderhoud het leven van de boom probeert te rekken. Echter de verzwakking is structureel niet tegen te gaan. Aangezien er geen nieuwe takken worden aangemaakt, zal het bladerdak niet vol meer raken. Tevens heeft de reuzenzwam de wortels aangetast en daardoor ook de groeikracht. Om de boom iets langer te laten staan wordt de grondstructuur verbeterd en de toegang rondom de beuk beperkt.  

(Bronnen: Gemeente Hulst, Omroep Zeeland, AD, Groenslag) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.05.2024   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights