Veendam Park (© gem Veendam)

VEENDAM – Vanaf maart 2023 heeft de gemeente Veendam een ‘Bomenverordening gemeente Veendam 2023’, die op de overzichtssite van de gemeente ‘Bomenverordening gemeente Veendam 2024’ wordt genoemd. Aangegeven werd via de site van de Overheid om de ‘Bomenverordening gemeente Veendam 2012 Groene Kaart” ‘ in te trekken en die van 2023 vast te stellen.  

Beleid over bomen 
Naast de ‘Bomenverordening gemeente Veendam 2023’ heeft Veendam ook nog een ‘Bomenbeleidsplan gemeente Veendam’ (13 september 2021). In dit laatste document worden een aantal zaken besproken, onder meer hoofdstuk 3 dat gaat over “Van beleid naar beheer”. Het hoofdstuk begint met 3.1 ‘Monumentaal en waardevol’, waarin beschreven wordt wat monumentale bomen zijn en de 3 voorwaarden waaraan bomen moeten voldoen om opgenomen te worden in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. 

De gemeente Veendam heeft aangegeven – op dat moment – dat er 4 bomen zijn in het beheer van de gemeente en 4 bomen in particulier eigendom, die een monumentale status hebben en vermeld zijn in het Landelijk Register. Tevens zijn de 3 voorwaarden:       

 • De boom moet een minimale leeftijd van 80 jaar hebben
 • De boom dient voldoende gezond te zijn en een levensverwachting te hebben van minimaal 10 jaar
 • De boom moet verder voldoen aan één van de volgende criteria:
  • is beeldbepalend voor de omgeving;
  • is cultuurhistorisch waardevol: standplaats is een belangrijk plek in de (lokale) geschiedenis;
  • is dendrologisch waardevol: zeldzame soort of variëteit;
  • is natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol (is het een moederboom, herbergt de boom bijzondere planten en/of dieren);
  • heeft zeldzaamheidswaarde (omvang, hoogte, ouderdom of anderszins opvallend in provinciaal of landelijk perspectief)

Opvallend is dat de gemeente amper 2 jaar later komt met een kaart waar alle bomen op staan. Men kan een onderscheid maken op de kaart in alle bomen, monumentale bomen en waardevolle bomen. Als men kijkt naar bomen met de status ‘monumentaal’ komt men uit 4 Hollandse lindes bij een complex aan de Langeleegte, plantjaar 1930. Daarnaast staan er 2x  Gewone beuk en 1x Gewone es in particulier bezit aan de Julianalaan, plantjaar 1935. En zo zijn er nog veel meer ‘particuliere’ bomen te vinden die de status hebben meegekregen op de kaart ‘Geïnventariseerde bomen 2023’. 

Zo zijn er in het park bij het centrum vele bomen te vinden met de status monumentaal. Hierbij zijn 25 bomen terug te vinden van het plantjaar 1878 (gewone beuk), esdoorn van plantjaar 1900, andere bomen van 1900, 1911, 1920, 1930  en verderop staan nog 20 beuken (gewone beuk) van 1940. Nog verderop, in de buurt van  Van Beresteijnstraat, staan  in een park ook nog een aantal bomen van plantjaar 1915 en 1920. 

Veendam wil als parkstad een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Daarom wordt er veel ruimte gegeven aan een groene inrichting. Men is van mening dat de groenstructuren van Veendam behouden moeten worden, waarbij de bomen een belangrijke rol spelen. Langs de straten, wegen en in het openbaar groen van de gemeente Veendam staan ruim 20.000 bomen. 
Daarnaast – en dat is een compliment waard – heeft de gemeente een groene kaart. Mogelijk moet hier en daar nog wat bijgewerkt worden. 

(Bronnen: Gemeente Veendam, Overheid, Geïnventariseerde bomen 2023) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights