Verkeersveilig Flevoland (© prov Flevoland)

Flevoland is één van de meest verkeersveilige provincies in Europa, maar het aantal verkeersslachtoffers stijgt de laatste jaren. Het veiliger maken van de provinciale wegen is dus nodig. Daarom mag iedereen vanaf 27 mei daarover meedenken.

Vragenlijst online invullen 
Iedereen maakt weleens gebruik van een weg in de provincie Flevoland. Weggebruikers weten als geen ander hoe het veiliger kan op de weg. Provinciale wegen zijn te herkennen als driecijferige N-wegen, zoals de N309 Dronterweg, de N706 Vogelweg of de N331 Marknesserweg. 

Vanaf 27 mei kan men de vragenlijst invullen op het participatieplatform, waarvan de link tot en met 30 juni te vinden is op de site van de provincie. Ook zijn er in die periode spreekuren op centrale plekken in alle Flevolandse gemeenten. De data en locaties worden nog bekendgemaakt via de website en social media.

Specifiek over wegen van 80 km/u
De provincie beheert en onderhoudt ruim 500 kilometer aan wegen, wat voornamelijk 60-, 80- en 100-kilometer per uur wegen zijn. De vragenlijst is specifiek gericht op de categorie wegen met een snelheidslimiet van 80 km/u. 

Het is belangrijk dat reizigers snel, betrouwbaar en veilig kunnen reizen. Flevoland wil de stijging van het aantal ernstige verkeersslachtoffers graag ombuigen naar een daling. Daarmee wordt aan de landelijke ambitie gewerkt. 

Deze landelijke ambitie is een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers met 50% in 2030 en nul verkeersdoden in 2050. Dat begint met een herkenbaar en veilig ingericht wegennet, afgestemd op het (beoogd) gebruik.

Veiligheid verbeteren 
De opgehaalde informatie wordt afgewogen en gebruikt om de veiligheid en leefbaarheid op de wegen in Flevoland te verbeteren, zonder de bereikbaarheid te verliezen. De uitwerking komt in het provinciaal wegencategoriseringsplan te staan, dat in januari 2025 door het college van Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld.

Daarvoor is het van belang om mee te denken en mee te doen, wat kan tot en met 30 juni 2024. Dit geldt voor alle inwoners van Flevoland of men regelmatig wegen in Flevoland gebruikt. De ontwikkelingen zijn te volgen via het online platform. Tevens is meer informatie te vinden op de site van de provincie

(Bron: Provincie Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 22.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights