Ondertekening lerarenhuisvesting (© gem Lelystad)

Met de ondertekening van het convenant ‘Huisvesting leerkrachten met voorrang’ is een stap gezet in de aanpak van het lerarentekort. Het convenant is ondertekend door woningcorporatie Centrada, de gemeente Lelystad en schoolbesturen van het PO en VO. Het convenant is tot stand gekomen na een succesvolle pilot van de voorrangsregeling.  

Woningen toegewezen 
De pilot was bedoeld om leerkrachten naar Lelystad te krijgen of ze hier ook echt te houden.Daarom zijn tijdens de pilot van 2 jaar 20 woningen toegewezen aan de leerkrachten. 

Hierbij ging het om 12 leerkrachten in het voortgezet onderwijs, 7 in het primair onderwijs en 1 in het speciaal onderwijs. De partners zijn van mening dat Lelystad een aantrekkelijke én jonge stad is om te wonen en te werken.    

Investeren in goede leerkrachten 
De scholen in de stad bieden genoeg mogelijkheden voor deze beroepsgroep, zodat men zich kan ontwikkelen en tevens is het een stad met een uitdagende werkomgeving. Daarentegen kan het gebrek aan een woning een rem zijn. 

Het gebrek aan een woning kan een reden zijn dat men niet (meer) kiest om les te geven aan een school in Lelystad. De partners bouwen aan een samenleving en willen daarom investeren in goede leerkrachten. Investeren om ze aan te trekken of te behouden. 

Volgens wethouder Dennis Grimbergen is het hebben van een woning vaak een belangrijke factor voor leerkrachten om te overwegen om les te gaan geven in Lelystad. Door de ondertekening wil men gezamenlijk het lerarentekort terugdringen. 

De gemeente wil samen met de betrokken partners zich inzetten voor het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel in het onderwijs. Gemeente en Centrada bepalen per jaar het aantal beschikbare woningen ten behoeve van het convenant. 

Niet nadelig voor andere woningzoekenden 
De beschikbare woningen voor de uitvoering van het convenant worden vastgelegd in de jaarlijkse prestatieafspraken. Voor dit jaar heeft Centrada 10 woningen beschikbaar gesteld. Het plan is toegelicht door manager Wonen bij Centrada, Olaf van de Rijdt. 

Hij gaf aan dat Centrada er voor wil zorgen, dat dit convenant niet nadelig is voor andere woningzoekenden, ondanks het feit dat sommige mensen voorrang krijgen. Het aantal beschikbare woningen hangt samen met het aantal nieuwe huurwoningen die door Centrada worden gebouwd.  

Tevens wordt gemeld dat een soortgelijk convenant in de maak is voor personeel in de zorg. Het convenant ‘Huisvesting leerkrachten met voorrang’ is ondertekend door de volgende partners: Woningcorporatie Centrada, gemeente Lelystad, Stichting SchOOL, stichting SKOFV, stichting SCPO, stichting SVOL, Aeres vmbo en stichting Eduvier.

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights