Populus alba (© Marc Pascual via Pixabay)

VEERE – De gemeente Veere heeft deze week laten weten dat op 13, 14 en 15 mei 3 populieren aan de Oudestraat in Veere zijn gekapt. De gemeente laat weten dat de bomen in een slechte staat verkeerden. Daarnaast – zeer opvallend overigens – meldde de gemeentelijke site dat de bomen (Populus alba uit 1973) een risico vormden voor het monumentale bouwwerk Cisterne. 

Risico van omvallen 
Daarnaast heeft de gemeente Veere laten weten dat men niet kon wachten met de kap, omdat – zo wordt gemeld – het risico van omvallen te groot zou zijn geweest. Lokale media hebben aanvullend gemeld dat de bomen een risico vormden voor het monumentale bouwwerk Cisterne ofwel de waterput bij de Grote Kerk.  

Daarnaast is gemeld dat de 3 populieren steeds schever gingen hangen, waardoor de gemeente Veere de opdracht heeft gegeven aan een boomtechnisch adviseur. Dit om de bomen te onderzoeken. Volgens het onderzoek zouden de bomen een risico vormen voor de omgeving. Daarnaast werd aangegeven dat de populieren zo spoedig mogelijk gekapt zouden moesten worden. 
Niet aangegeven is wat het risico was, behalve dat de bomen dusdanig ‘instabiel’ zouden zijn, waardoor – volgens het onderzoek – uitstellen niet langer verantwoord was. 

Nergens is vermeld of er ook andere oplossingen zijn bekeken, onder meer om de bomen stabieler te krijgen. Daarentegen gaf het onderzoek aan dat er wel gekeken is of er gewacht kon worden tot na het broedseizoen. Gezien de instabiliteit van de bomen was het uitstellen ‘niet langer verantwoord’ gezien. 

Daarnaast is er geen trekproef – waarbij de boom op de proef wordt gesteld door trekkracht –  gedaan, want men heeft dit als overbodig afgedaan. Tevens is niet te vinden of men gekeken heeft of men de bomen kon verplaatsen. 

De gemeente heeft op haar site aangegeven als een ‘noodkap’. Volgens de lokale media zou er toch nog iets onderzocht zijn op het gebied van alternatieven. Dit zou gebeurd zijn – overigens niet terug te vinden op de site van de gemeente – omdat de bomen van groot formaat zijn en tevens onderdeel zijn van de groenstructuur.  

Als alternatieven worden genoemd ‘vastzetten’, ‘terugsnoeien’ en ‘kandelaberen ‘ (flink inkorten). Maar de media hebben tevens gezegd dat de oplossingen ongeschikt waren. 
De bomen zijn hoog waardoor ze veel wind vangen en daardoor scheef komen te staan. Daarnaast zouden de bomen grond omhoog brengen, omdat wortels naar boven kwamen. Dit – volgens de media – zou betekenen dat de bomen niet langer stabiel zijn.  

Mogelijk zou het beter beschreven kunnen worden, niet stabiel op die plaats en op de manier waarmee ze in de grond zitten. Het valt zwaar tegen dat er niet gekeken is naar een oplossing om de populieren ergens anders te plaatsen en dieper in de grond vast te zetten.  
Daarentegen heeft de gemeente Veere beloofd zo spoedig mogelijk passende bomen terug te plaatsen in de Oudestraat. De verwachting is dat dit in het najaar zal gebeuren.

Wederom hebben bomen het onderspit moeten delven.  

(Bronnen: Gemeente Veere, Zeeland Net, Internetbode) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 18.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights