Elspeter Struiken (© Storytrails.eu)

NUNSPEET – Deze week kwam het bericht binnen dat in het natuurreservaat Elspeter Struiken bomen en struiken geblest waren. Daarom contact gezocht met de gemeente Nunspeet, die aangaf dat de Elspeter Struiken aangewezen is als bosreservaat en dat daarom geen bomen worden gekapt (uitzondering voor exotenbestrijding). De gemeente is wel verplicht bomen te verwijderen als de veiligheid in het geding is.  

Blessen van bomen 
Volgens binnengekomen gegevens zijn bomen langs de Vaassenseweg, Elspeter Struiken in de gemeente Nunspeet, voorzien van een rode stip. Meestal houdt dit in dat de bomen gekapt gaan worden. Voor deze bomen zal het kappen gebeuren in de winter 2024 / 2025. Als dit gebeurd zal er een flinke leegte ontstaan, die de komende tijd niet opgevuld zal worden. Naast het feit dat er gezonde bomen mogelijk gekapt gaan worden, betekent dit ook dat de werking van de bomen – opnemen van CO2 – teniet wordt gedaan. Het resultaat zal zijn dat het klimaat weer een deuk krijgt en dat de mogelijkheid van verwarming weer zal toenemen. 

In de bossen en ook in de gemeente kan men bomen tegenkomen met een gekleurde stip, streep of kruis. Let op dat dit geen onderdelen zijn van een speurtocht of van een graffiti kunstwerk, maar het geeft aan wat er met de betreffende boom gaat gebeuren. 
Het markeren van een boom heet ‘blessen’. Tegenwoordig gebeurt het door middel van een kleur op een boom, maar vroeger gebeurde het een mes – een zogenaamd blesmes – . Dit was een rond mes en als men in de boom sneed, kreeg men een witte streep. Opvallend is dat bepaalde paarden een witte streep op het voorhoofd hebben. Dit heet een bles, mogelijk is het woord ‘blessen’ hiervan afkomstig. 

Door middel van de bles – markering op de boom – weet men wat er mee moet gebeuren, mogelijk kappen of juist niet. Het kappen van een boom kan gebeuren omdat de boom ziek is, te dicht bij andere bomen staat of dat deze voor onveiligheid zorgt. Vaak is het ook zo, dat door het weghalen van bomen, andere bomen meer ruimte krijgen om hun kroon verder te ontwikkelen. Landelijk zou de afspraak zijn dat een oranje of rode markering op een boom betekent, dat de boom gekapt gaat worden. Blauw betekent dat de boom juist gespaard moet blijven. 

De site Nunspeet Village heeft gemeld dat de Elspeter Struiken een bosgebied is aan de kant van Elspeet wat grenst aan het Kroondomein. Het bosgebied is een zeer afwisselend en gemengd bos van oude vliegdennen en jongere loofbomen. Tussen de bomen zijn diverse open plekken met gras, heide en eikenboompjes. 
Opvallend is dat op de site van de gemeente Nunspeet niet echt veel te vinden is over dit belangrijke bosreservaat. 

Daarnaast is er een site – Discover NL – dat wel informatie geeft over het Elspeterbos maar niet over de Elspeter Struiken. Het dorp Elspeet wordt omgeven door bossen en heidevelden. Zo ligt ten noorden van Elspeet de Elspeetsche Heide (768 ha), ten noorden en oosten het Elspeterbosch (520 ha) wat eigendom is van Elspeterbosch B.V. Tussen de Gortelseweg en de Vaassenseweg is de Elspeter Struiken (350 ha) gesitueerd. Dit laatste gebied is eigendom van de gemeente Nunspeet. Een kaart geeft aan dat de Elspeter Struiken ligt tussen het Elspeterbosch en het Kroondomein Het Loo.

Middels de schrijfwijze Elspeterbos kan men terugvinden dat het een zeer oud beukenbos is dat al sinds 1100 door onder meer boeren en geestelijken van Elspeet als gemeenschapsbos werd beheerd. Het zou een onderdeel zijn van de grootste aaneengesloten oude boskern van Nederland. De bomen in dit gebied zouden afstammen van het oerbos wat er ooit heeft gelegen.

(Bronnen: Meldpunt Bomenkap, Nunspeet Village, In de Buurt, Gemeente Nunspeet, Discover NL, Route Index, WUR, Wikipedia) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 17.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights