Biodiversiteit (© gem Tholen)

THOLEN – De gemeente Tholen heeft op dinsdag 2 augustus 2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend met Heijmans voor de realisatie van de derde ontsluiting in Tholen. Het bericht kwam van een artikel van 2 augustus 2022 en deze week kwam er een deel bij. En dat ging over 50 jaar oude eiken. 

Derde aansluiting  
De gemeente Tholen heeft op haar site een artikel staan met de kop ‘Openbaar groen / klimaatadaptatie’. In het artikel gaf de gemeente aan dat voor het openbaar groen een werkplan biodiversiteit uitgewerkt is om de natuurwaarden in het openbare gebied te vergroten. Hierbij wordt gemeld dat de gemeente zich inzet voor minder stenen, meer bomen en andere beplantingen. Om dit te kunnen bereiken wordt er voor gezorgd voor een variatie aan soorten groen, terugdringing van invasieve soorten, toepassing van inheemse soorten en gefaseerd beheer.  
Tevens werd gemeld dat op basis van de motie ‘Actieplan bomen’ gewerkt wordt aan de jaarlijkse toevoeging van aanzienlijke aantallen bomen en bosschages in de openbare ruimte en in particuliere tuinen en erven. Men had het doel dat er in de gemeente 25.000 bomen bij gaan komen.  

En deze week kwam dan weer een bericht over de realisatie van de derde aansluiting van de stad Tholen op de provinciale weg N286. Bij de realisatie van deze aansluiting lag een deel van een dijk met daarop zo’n 50 jaar oude eiken in de weg. Het bleek dat 26 bomen op de dijk kwalitatief voldoende goed waren om te verplanten. Niet duidelijk is of er nog meer eiken waren op die dijk. Daarom is om opheldering gevraagd aan de gemeente Tholen. 

Volgens de site ‘Boomzorg’ hebben de eiken in het dijktalud gestaan en moesten daarom ook weer teruggeplant worden in een talud. Dit in verband met de kluitvorm. Een projectbureau heeft de bomen een jaar voorbereid op de verplanting. Gezien de start van de civiele werken zijn de bomen begin oktober 2022 – en nog in blad – verplant. 
Daarna is een nieuw stuk dijk ontworpen, zodat de bomen weer zo goed mogelijk teruggeplant konden worden – middels het landschappelijk inpassingsplan van de wegaansluiting – in een talud. Hierdoor kon men makkelijk gebruik maken van gebiedseigen grond uit de te verwijderen dijk. 
De bomen zijn het eerste jaar op de nieuwe locatie aangeslagen, waardoor men de komende jaren van de bomen kan genieten. De bomen kunnen dus weer wat ouder worden en de werkzaamheden verrichten wat ze moeten doen. 

In 2022 gaf wethouder Corniel van Leeuwen aan dat Tholen met de 3e aansluiting beter bereikbaar zou worden voor inwoners en bedrijven. Tevens ging de gemeente uit van een mooie groen ingepaste verkeersoplossing. Men verwachtte in het najaar 2022 te beginnen met de uitvoering, waarvoor eerst nog wat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd moesten worden, zoals het verleggen van kabels en leidingen. De wethouder gaf tevens aan dat sommige plaatsen bomen verplant moesten worden of groen gekapt. 

De vraag is of alle bomen het overleefd hebben en hoeveel groen gekapt is geworden. 

(Bronnen: Gemeente Tholen, Boomzorg, Toekomstig Tholen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights