Laan met bomen (© Peter H via Pixabay)

DE BILT – Laatst heeft wethouder Natuur van de gemeente De Bilt, Anne Marie ‘t Hart, de laatste boom aan de Utrechtseweg geplaatst. Door de planting van de boom zijn de werkzaamheden ter behoud en versterking van de Stichtse Lustwarande voltooid. De Utrechtseweg maakt deel uit van de Stichtse Lustwarande. 

Stichtse Lustwarande
De Stichtse Lustwarande is een reeks van meer dan 100 buitenplaatsen en landgoederen. Deze reeks loopt langs de zuidwestelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug en strekt zich uit van De Bilt tot Rhenen. Bekende voorbeelden zijn onder meer Huis Doorn (Doorn) en De Reehorst (Driebergen). 
Vele rijke Hollanders hebben in het gebied aan het einde van de 18e eeuw hun buitenplaats aangelegd, zodat ze daar een paar maanden per jaar konden vertoeven. Op dit moment is een aantal van de buitenplaatsen in verval geraakt of zelfs al helemaal gesloopt. 

De gemeente De Bilt had al langer de wens om de bestaande structuur van een laan van de Utrechtseweg te versterken. Tevens om de weg te vergroenen door overtollig asfalt te verwijderen en te vervangen door kruidenrijke grasbermen met laanbomen.  
De wethouder geeft aan dat de gemeente bomen plant waar het mogelijk is en dit jaar zijn er alweer honderden geplant. Aan de Utrechtseweg richting Zeist was het mogelijk om een lange vluchtstrook aan asfalt af te breken en er bomen en groen voor terug te plaatsen. De wethouder is er trots op dat op deze manier de historische sfeer van de Stichtse Lustwarande op deze manier versterkt kon worden. De Lustwarande heeft een hoge cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwaarde. Daarom is het ook fantastisch dat met het verwijderen van het overtollige asfalt, recht gedaan kan worden aan deze waarden en landschap en natuur weer de ruimte krijgen. Tevens ziet het er gewoon heel mooi uit, volgens de wethouder.  

De werkzaamheden 
Vroeger was de Utrechtseweg een belangrijke Rijksstraatweg van Utrecht naar Arnhem. De weg bestond ter hoogte van De Bilt uit zeer brede asfaltstroken met daarbij geasfalteerde ventwegen. 
Ondertussen zijn er al werkzaamheden uitgevoerd. Zo is de niet meer in gebruik zijnde asfaltstrook aan de noordzijde van de Utrechtseweg (ongeveer 5 meter breed) in 2 fasen opgebroken, waarna het asfalt is afgevoerd. Daarna is de ventweg met ongeveer 1 meter versmald ten gunste van de bestaande bomenrij. 

In 2020 is het eerste deel van de asfaltstrook omgevormd tot een kruidenrijke grasberm met laanbomen. Op dat moment zijn er 38 laanbomen geplant, onder meer zomereik, wintereik, zomerlinde en Hollandsche linde.  
Zo is laatst het asfalt van het 2e deel van de asfaltstrook opgebroken en afgevoerd. Hier zijn 14 laanbomen geplant, zoals de zomereik, wintereik, zomerlinde en Hollandsche linde. Tevens zijn kruidenrijke grasbermen ingezaaid. 

(Bronnen: Gemeente De Bilt, Wikipedia) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 15.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights