Opruimen asbest (© gem Hof van Twente)

HOF VAN TWENTE – Volgens de site van de gemeente Hof van Twente hecht de gemeente veel waarde aan een schone en veilige leefomgeving. In opdracht van de gemeente heeft Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) een onderzoek gedaan in welke straten en wijken er een verhoogde kans is op asbest in de bodem. 

Bodemonderzoek 
Bewoners die aangeschreven worden kunnen kosteloos een bodemonderzoek laten uitvoeren. De gemeente wil het onderwerp onder de aandacht brengen van de bewoners en daarom krijgen de bewoners een brief van het Projectbureau. 

Deze week werd bekend dat binnenkort de bewoners van een deel van de Lindelaan, Ruimersdijk, Bentinckstraat, Dr. C.A.J. Quantstraat en Graaf H, van Dalestraat in Diepenheim een uitnodiging ontvangen om kosteloos mee te doen met het bodemonderzoek van de tuin. De inwoners van deze straten krijgen de uitnodiging omdat er in de omgeving eerder asbest in de bodem is aangetroffen. 

De gemeente Hof van Twente heeft laten weten dat de onderzoeken gepland zijn voor de zomer. Voordat de onderzoeken gaan plaatsvinden, kunnen de bewoners van de straten informatie krijgen tijdens een informatiebijeenkomst. Ook voor deze bijeenkomst zullen de inwoners een uitnodiging ontvangen. 
Bewoners van de andere straten in de buurt / wijk zullen later een uitnodiging ontvangen van het projectbureau 

Eerder onderzoek 
Eind april heeft de gemeente eenzelfde bericht laten circuleren onder de bewoners van het westelijk deel Kevelhammerhoek in Goor. Ook hier heeft het Projectbureau Bodem Asbest Sanering in opdracht van de gemeente Hof van Twente onderzoek gedaan. Ook hier is gekeken welke straten en wijken een verhoogde kans hebben op asbest in de bodem. 

Hier werd bij gemeld dat de verhoogde kans mogelijk zou kunnen zijn doordat woningen gebouwd zijn in een periode waarin asbest werd toegepast of omdat er eerder asbest in de bodem is aangetroffen. Ook hier konden de bewoners kosteloos meedoen met het bodemonderzoek. 

Er werd tevens gemeld dat de bewoners van het westelijk deel van de Kevelhammerhoek in Goor (deel Diepenheimseweg, Vijverpad en Poolspad) de uitnodiging zouden krijgen. De planning voor het onderzoek was vanaf medio juni. De bewoners van de overige straten in de Kevelhammerhoek zouden later een uitnodiging van het Projectbureau ontvangen.

Asbest in de grond   
Volgens het Projectbureau is asbest in de grond niet gevaarlijk zolang het onder de grond zit. Echter door graven of spitten, kunnen kleine deeltjes asbest in de lucht vrijkomen. De asbestvezels kunnen een risico vormen voor de gezondheid bij inademing. Men kan niet al het asbest wat men vindt, in één keer opruimen. Daarom wordt er eerst gekeken naar plaatsen waar kinderen en volwassenen in contact kunnen komen met asbest in de bodem. Hierbij valt te denken aan (volks) tuinen, speeltuinen en -veldjes, schoolterreinen, kinderboerderijen, campings en recreatiegebieden. Tevens daar waar men bezig is met de ontwikkeling van de openbare ruimte. Deze gebieden krijgen voorrang. 

(Bronnen: Gemeente Hof van Twente, Bodem Asbest Sanering) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights