Omgehakte boom Stadsdennen november 2023 (© KNA)

HARDERWIJK – In maart kwamen de lokale en regionale media met artikelen over een geactualiseerde bomenlijst van de gemeente Harderwijk. Helaas is dit niet helemaal de waarheid. Er is alleen een lijst van waardevolle bomen in de stad toegevoegd. Maar het gaat juist om álle bomen binnen de gemeente Harderwijk. 

Bomenkaart Harderwijk   
De Harderwijker Courant heeft op 4 maart het artikel ‘Bomenlijst Harderwijk krijgt update: nieuwe waardevolle bomen op de lijst geplaatst’ gebracht. Het artikel sprak over de inzet van 30.000 euro om de bomenlijst van de gemeente Harderwijk te actualiseren. Volgens het artikel was de lijst met waardevolle bomen in 2010 voor het eerst vastgesteld en in 2014 herzien. De nieuwe wijziging die nu voorligt, moet in 2025 worden doorgevoerd. Tevens werd aangegeven dat bomen zijn toegevoegd aan de lijst, bomen van de lijst gehaald, waarbij de reden niet altijd even duidelijk is geweest. 

Elke inwoner kan bij de gemeente vragen naar de status van de bomen in de gemeente, maar dan wordt het wel muisstil, want er is wat aan de hand. De gemeente heeft geen actuele bomenlijst, alleen een geactualiseerde lijst van waardevolle bomen. Als inwoner en journalist ben ik aan de slag gegaan met de ‘inventarisatie’ van de bomen van de wijk Stadsdennen. Daarbij gaat de gemiddelde inwoner naar de gemeente of naar de Omgevingsdienst of naar de lokale politiek. Dat heb ik dus ook gedaan, maar bij de een krijg je te horen dat ik ‘vervelend ben, omdat ik de kostbare tijd van de medewerkers in beslag neem’, bij de volgende komt het antwoord dat ‘mijn vragen worden gebundeld en dat er een antwoord gaat komen’ en bij de ander is te horen, dat er een kaart is op de gemeentelijke site. Maar dan leg je uit dat het om een kaart – een zogenaamde GeoJson kaart – gaat, waarop staat welke bomen waar staan, wat voor soort, wanneer ze geplant zijn en wat er de komende tijd met de bomen gaat gebeuren.  Maar dan komt er een ander antwoord, zo in de geest van ‘er is wel een kaart, maar die is verouderd en al heel lang niet meer bijgehouden’.

En daar gaat het dus om, daar de gemeente Harderwijk geen actuele bomenkaart heeft met de bomen in de gemeente. En dat is een groot probleem, want hoe is het mogelijk voor de gemeente dat men weet waar welke boom staat of sterker nog gekapt wordt. Dit laatste is laatst gebleken dat de gemeente niets wist van de kap van een boom in de openbare ruimte. De boom stond net voor een flat met sociale huurwoningen. Eerst kwam er een antwoord, dat er geen boom was gekapt – terwijl gezien werd dat de stukken boom opgeladen werden – maar later bleek dat een private onderneming de boom had gekapt. Vervolgens wil ik dan weten wat er gebeurd is met de 7 bomen op de Vondellaan, die gekapt zijn. Of de bomen aan de Cremerstraat. Waarom zijn deze bomen gekapt en is hiervoor een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd en is deze in te zien? 

Op 25 april heeft de gemeenteraad vergaderd over het onderwerp Beleidsuitwerking Natuur en Groen (punt 7). Eén van de documenten die bij het punt horen, was het persbericht dat op 8 maart was uitgebracht. Hierin wordt aangegeven waar de gemeente Harderwijk op inzet de komende jaren op het gebied van vergroening. Belangrijk hierbij is dat de gemeente nieuw groen gaat planten en het (particulier) vergroenen van tuinen en terreinen. Naast het feit dat de gemeente inwoners oproept om ook mee te doen, gaat de gemeente zelf bomen planten op een aantal versteende pleinen – onder meer Biezenplein, PC Hooftplein en het plein wat er naast ligt – en in straten, wijken en het vergroenen van schoolpleinen. Volgens de gemeente betekent dit ook extra struiken, planten en bloemen en begroeide bermen in de gemeente. 

Maar hoe kan de gemiddelde inwoner dit bijhouden als er geen actuele kaart is van bijvoorbeeld bomen? De politiek weet het wel, want die heeft voor 100 procent – alle fracties en raadsleden – vóór gestemd voor het onderwerp Beleidsuitwerking Natuur en Groen. Ook zonder enige kaart. 
In de documenten zat ook nog een stuk ‘Functies van Bomen’ (bijlage 4) en een document over de ‘Natuurwaardenkaart compleet’ (bijlage 3). Uit deze laatste is onder meer het gedeelte te halen van bijvoorbeeld de wijk Stadsdennen (Factsheet Stadsdennen). In het document kan men onder meer de plus- en minpunten lezen, zoals versteende achtertuinen en bomen kappen, wat eigenlijk helemaal niet nodig is. 

Maar het eerste wat nodig is, is een actuele lijst van bomen. 

(Bronnen: Harderwijker Courant, Bomenwacht Nederland, Bomen op de Kaart, Gemeenteraad Harderwijk) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights