Plastic afval (© Pexels Polina Tankilevitch)

NIJMEGEN – Ziekenhuizen zijn druk bezig met het verduurzamen van het afvalbeheer. Het tech-platform Seenons is al 2 jaar bezig – als afvalplatform – om samen met het Flevoziekenhuis (Almere) de zero waste impact in de zorgsector te vergroten. Vorige maand hebben het Radboudumc Ziekenhuis (Nijmegen) en het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) ervoor gekozen om met Seenons te gaan samenwerken. 

Ziekenhuiszorg  
Tech-platform Seenons gaat met de aansluiting van de 2 ziekenhuizen op weg om de zero waste impact in de zorgsector te vergroten. Samen met het Flevoziekenhuis is het gelukt om verschillende afvalstromen uit het restafval en SZA (specifiek ziekenhuisafval) te halen. Volgens de partners is het nodig dat er verandering komt in de afvalstromen. De Ziekenhuiszorg draagt voor 7 procent bij aan de totale CO2-uitstoot, waarvan het ziekenhuisafval een groot gedeelte is. Volgens gegevens zou dit zo’n 328 miljoen kilo per jaar zijn. 

Naast het feit dat ziekenhuizen belangrijk zijn voor de gezondheid, zijn het ook één van de grootste vervuilers als men spreekt over afval. Ook RTL gaf op 13 november 2023 aan dat ziekenhuizen grote vervuilers zijn, sterker nog, er werd gezegd dat de ziekenhuizen samen net zoveel vervuilers zijn als Tata Steel. Ook hier werd aangegeven dat de Nederlandse zorg verantwoordelijk is voor 7 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. 

Volgens het platform is het van belang om de juiste dienstverleners te koppelen, initiatieven op het gebied van afvalreductie te ondersteunen en de afvaldata te analyseren. Alleen op die manier kunnen er stappen worden gezet in de richting van duurzaam afvalbeheer. Een zo’n partner is het tech-platform Seenons. 

Duurzame gezondheidszorg 
Seenons werkt samen met partners zoals Remondis (Nijmegen) en GP Groot, waardoor de aangesloten ziekenhuizen onafhankelijke en verschillende inzichten krijgen over zaken zoals afvalbeheer, van scheidingspercentages en volumes tot aan de CO2-impact. 
Het Radboudumc Ziekenhuis heeft aangegeven dat het haar ambitie is om gezondheidszorg van de toekomst na te streven. Om dit te kunnen realiseren is Seenons – volgens het ziekenhuis – de juiste partner. 
Afvalbeheer van een ziekenhuis is belangrijk en tevens complex. Het Radboudumc wil dit efficiënt en duurzaam gaan herinrichten. 

In de tijd dat Ernst Kuipers nog minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was, zijn er gesprekken gevoerd en was er van de kant van het ministerie support. De minister zag de bereidheid om het afvalbeheer te verbeteren. Tevens gaf de toenmalige minister aan de voordelen van een platform als Seenons te zien. Dit zou ook kunnen voor ziekenhuizen in het buitenland.  Dit komt doordat de ziekenhuizen op elkaar lijken en vaak bij dezelfde producenten inkopen. 
Om een zero waste beleid te kunnen halen, moet een Green Deal 3.0 worden ondertekend. De deal staat voor minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving. Tevens kijkt men naar hergebruik van grondstoffen en materialen. Door de ondertekening – een aantal maanden geleden – zijn de betrokken partners doelen en acties overeengekomen. Aan deze doelen en acties wordt tot en met 2026 gezamenlijk aan gewerkt.  

(Bronnen: Persbericht Seenons, Seenons NIeuwsbrief, RTL, NNRD, PreZero) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 11.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights