Provinciehuis Flevoland (© prov Flevoland)

Het demissionaire kabinet heeft de zogeheten opschalingskorting afgeschaft, waardoor de provincie Flevoland een meevaller heeft gekregen van zo’n 2 miljoen euro per jaar. Tevens is er ook meer geld binnengekomen uit de motorrijtuigenbelasting, meer dan verwacht.

Definitief afgeschaft 
Zo’n 2 weken geleden – half april – heeft het demissionair kabinet (vervroegd) de voorjaarsnota aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin werd aangegeven dat de opschalingskorting definitief afgeschaft wordt. 

Dit houdt in dat dit jaar de nieuwe systematiek van financiering voor decentrale overheden ingaat en niet pas in 2027. In 2015 werd de opschalingskorting ingevoerd als prikkel voor gemeenten om te fuseren. 

Opschalingskorting  
Volgens het toenmalige kabinet hadden grotere gemeenten veel schaalvoordelen en dus kregen deze gemeenten een korting op het gemeentefonds.Het kabinet wilde eigenlijk naar een systeem van 100.000-plus gemeenten, maar de ambitie werd snel verlaten. 

Alleen de opschalingskorting bleef wel, die zou oplopen tot bijna 1 miljard in 2025. Maar sinds 2020 is deze korting bevroren en zou in 2026 weer terugkeren. Maar gemeenten en vele landelijke partijen riepen op tot afschaffing van deze korting. 

Het demissionaire kabinet heeft in overleg met de VNG, het IPO en de waterschappen besloten inderdaad dit te doen en heeft het vastgelegd in de voorjaarsnota. Daarom zal het rijk vanaf 2026 structureel 715 miljoen euro extra aan decentrale overheden geven. 

Grotere positieve resultaten
Voor Flevoland betekent dit dat ze in 2028 zo’n 735.000 euro kan overhouden, terwijl het tekort op ruim 1 miljoen euro was begroot. Hierdoor zal de provincie Flevoland tot 2028 grotere positieve resultaten hebben dan eerder was voorspeld.

Daarentegen staat wel dat er steeds minder geld overblijft. Zo zou dat in 2025 bijna 6 miljoen euro zijn, een jaar later ruim 5 miljoen euro, in 2027 nog ruim 3 miljoen euro en in 2028 dan nog 735.000 euro.

In de perspectievennota laat de provincie weten dat het financiële perspectief er beter uitziet dan ze begin 2024 had berekend. Maar de provincie zal scherp op haar financiën blijven letten, daar er steeds minder geld overblijft. En er is nog veel te doen.  

(Bronnen: Binnenlands Bestuur, ANP, Zeelandnet) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek

© Khamakar News Agency / 07.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights