Jaagpad (© Ludo VdE via Pixabay)

VLISSINGEN – In de lokale en regionale media staat een artikel te lezen over meerdere pas geplante boompjes die afgebroken zijn. Dit is gebeurd langs het Vlissingse Jaagpad tussen Vlissingen en Middelburg. Volgens woordvoerder van Partij Souburg-Ritthem, Joanna Weijermans, is er geen twijfel mogelijk. De boompjes zijn expres vernield en daarom heeft de fractie in de gemeenteraad ook schriftelijke vragen gesteld over de vernielde bomen. 

Jaagpad langs water 
Gegevens van Overheid en Wegenwiki geven aan dat het pad naast een waterloop (trekvaart) een jaagpad wordt genoemd. Vaak wordt een jaagpad ook wel een trekpad genoemd. Het doel van een jaagpad was het zogenaamde jagen mogelijk te maken. Hiermee wordt bedoeld dat schepen vanaf de kant werden voortgesleept. Normaal gesproken werd het jagen gedaan door een paard met een begeleider, maar het kwam ook soms wel voor dat de boten met pure menskracht werden voorgetrokken. 

Bomen langs het Jaagpad Vlissingen – Souburg
De media heeft gemeld dat er pas zo’n 30 nieuwe boompjes zijn geplant, maar ruim een derde tot bijna de helft is laatst geknakt aangetroffen. Volgens Joanna Weijermans kan men zien aan de boompjes – hoe ze zijn afgebroken – dat het niet door de wind is gebeurd. Daarnaast zijn iets dikkere boompjes omgebogen, waarbij waarschijnlijk het afbreken niet gelukt is. 

De fractie Partij Souburg-Ritthem (PSR)  heeft – nadat de boompjes zijn aangetroffen – schriftelijke vragen gesteld aan het college. In de vragen wordt gevraagd naar het bedrag wat het kost om zo’n 30 van deze bomen te planten. Hierbij moet men denken aan een prijs voor de bomen zelf, het plaatsen ervan, het inzetten van een graafmachine op een moeilijke plaats. 
Volgens PSR weten mensen vaak niet wat het kost om zo’n 30 boompjes ergens te planten en als men het zou weten, zou men misschien wat beter nadenken. De fractie geeft aan dat het verschrikkelijk zonde is van de bomen en dan juist op zo’n leuke fietsroute. Overal wordt gesproken over het feit dat men moet denken aan het klimaat, dat er gewerkt moet worden van vergroening van buurten en wijken. En juist dan worden jonge boompjes vernield. PSR is van mening dat de dader(s) mogelijk niet meer te vinden zijn, maar het moet niet nogmaals gebeuren. Tevens is de fractie benieuwd of er nieuwe bomen gaan komen.  

Eerder heeft de fractie ook al schriftelijke vragen gesteld over het ‘Kappen van historische bomen op het Oranjeplein’. Volgens de site van de fractie en de brief over de vragen, is Partij Souburg-Ritthem behoorlijk geschrokken van de antwoorden die men heeft gekregen over de schriftelijke vragen. In het begeleidend schrijven wordt aangegeven dat er een kaart bij de antwoorden heeft gezeten, waarin werd aangegeven dat zo’n 20 historische bomen aan het afsterven zijn. Deze 20 zijn prachtige, oude bomen die beeldbepalend zijn voor het Oranjeplein en de oude kern van Souburg. Tevens heeft de fractie laten weten dat ze het ontoelaatbaar vindt, dat alle historische bomen opgeofferd worden vanwege de naastgelegen nieuwbouw. 

Op de eerdere antwoorden van het college (op vragen van maart) heeft de fractie weer schriftelijke vragen gesteld (zoals boven is aangegeven). Vraag 5 gaat dan over nieuwe bomen die geplant gaan worden. Het college heeft laten weten dat bij het handhaven van de huidige bomen de kwaliteit en de diensten die de bomen leveren – zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie – alleen maar bergafwaarts zouden gaan. Hierdoor zullen de kronen afnemen en de waarde en het beeld van de bomen in de straat minder worden. Daarom wordt een nieuwe aanplant voorgesteld. Natuurlijk kost het tijd dat de nieuwe aanplant weer het volume heeft als de huidige bomen. Volgens de gemeente start de herplanting direct aansluitend op de civiele werkzaamheden, uiterlijk december 2024. 

(Bronnen: Overheid, Wegenwiki, Partij Souburg-Ritthem, Gemeente Middelburg, Gemeenteraad Middelburg, PZC, AD) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights