Jonge aanwas grond vernield Simon Carmiggeltplein (© KNA)

HARDERWIJK – In de afgelopen weken is een zwerftocht door de wijk Stadsdennen Midden in Harderwijk gehouden. Dit was bedoeld om te kijken naar de wijk en alles wat daarin gebeurt op het gebied van een aantal onderwerpen. Er is op een aantal dagen in een aantal gebieden rondom de Vondellaan gekeken en de resultaten van de dagen zijn vastgelegd in een aantal artikelen op het nieuwsplatform Khamakar News Agency

Onderwerpen 
Tijdens deze zwerftocht – project De Groene Mantelzorger genoemd – is er in principe gekeken naar 4 onderwerpen. Deze onderwerpen zijn Veiligheid, Afval, Groen en Bomen. Belangrijk hierbij is, dat er gekeken is naar de verschillende straten en wijken met de ogen van een leek op het gebied van de onderwerpen. Daarentegen is wel gekeken met het oog of het past, het in de wijk hoort of ergens informatie vandaan gehaald kon worden. 

Veiligheid
In eerste instantie is opgevallen dat een aantal kruisingen rondom De Kiekmure – zoals links en rechts van De Kiekmure en de Alberdingk Thijmlaan – er niet uitspringen door duidelijkheid wie wel of geen voorrang heeft. Het is niet duidelijk of  het aanbrengen van camera’s hierbij duidelijkheid hebben opgeleverd. 
Daarnaast is de Vondellaan nog steeds een doorgaande weg, die ook als zodanig wordt gebruikt. Dit houdt in dat op een bepaald gedeelte – meestal ná het Vondelhuys vanaf het winkelcentrum gekeken – de gashendel verder open wordt gedraaid en het gaspedaal dieper wordt ingedrukt. 

Vervolgens zijn er trottoirs gezien, die smal zijn en zeker niet gelijk. Hierbij kan men denken aan Justus van Effenstraat, Maerlantstraat en een gedeelte van Hofdijkstraat. Andere trottoirs – zoals een gedeelte van de Vondellaan – zijn absoluut onbegaanbaar voor mensen met kinderwagen, scootmobiel, rolstoel en mensen die moeilijk ter been zijn. Hierbij is een soort goten dwars in het trottoir aangebracht. 
Tenslotte zijn er de afgelopen maand een aantal vergunningen binnengekomen voor het verwijderen van asbest. Een adres, zelfs 2 maal en een ander adres waarin 2 jaar geleden een brand in de boxen is uitgebroken.

Afval 
Afval is in de wijk een groot probleem. Grof afval wordt snel bij de containers achtergelaten, zodat andere inwoners van de wijk het ‘probleem oplossen’. Tevens is bij het park in de Hofdijkstraat compleet volle afvalbakken aangetroffen. In de Vondellaan zijn een aantal afvalbakken aangetroffen die maar gedeeltelijk open zijn. Op die manier kan er bijvoorbeeld geen pizzadoos in weggegooid worden. Die lag er daarom ook naast. 
Er is een grote ‘peukenplaag’ in de wijk, zoals bij de parkeerplaats bij De Kiekmure, de bushalte en de parkeerplaats van Simon Carmiggeltplein. Eerder zijn bij de bushalte al eens lachgas canisters aangetroffen. Daarbij wordt de bushalte ook als ‘rookhok na 21.00 uur’ gebruikt.  

Groen 
Het beleid op het gebied van groen én de bomen is niet helemaal duidelijk, of beter gezegd helemaal niet duidelijk. Het meeste gras (perken en park en parkjes) wordt zeer slecht bijgehouden. Dit is het duidelijkst te zien rond het Vondelhuys en daar waar nieuwe boompjes zijn geplant, zoals op het Simon Carmiggeltplein. Daarnaast zijn er plaatsen aangetroffen waar gewoon op het gras (parken) geparkeerd wordt. Hierbij valt te denken aan het Vondelpark, Guido Gezellelaan en voor Vondel Staete. Op vele plaatsen is het groen niet meer dan een veredeld onkruid perk. 

Daarnaast zijn er vele straten gezien, waar de tuinen groot zijn én daarnaast belegd met tegels, zoals Maerlantlaan, Guido Gezellelaan, laatste deel Hofdijkstraat en Alberdingk Thijmlaan. De verstening in de wijk is hoog. Denk hierbij aan de parkeerruimte rond het winkelcentrum, PC Hooftplein, Simon Carmiggeltplein, De Kiekmure, het plein voor De Aanleg (Albert Verweyplein). 

Bomen
Het beleid over bomen is ook niet duidelijk en ook niet terug te vinden, behalve over kapvergunning van monumentale bomen en bomen die op een of andere belangrijke lijst staan. Er wordt niet op bomen aangegeven met kleuren wat er mee gaat gebeuren, bewoners worden niet gewaarschuwd als bomen ‘verdwijnen’ en tevens zijn bomen niet duidelijk op een digitale kaart terug te vinden. Bomen worden gekapt met de bedoeling dat er ergens weer nieuwe boompjes worden geplant. Alleen dat heeft 2 nadelen: bewoners bij de oude bomen hebben er niets aan als de nieuwe boompjes ‘ergens’ worden geplant, het duurt zo’n 20 jaar voordat ze weer de normale functie hebben. 
Bij het plaatsen van jonge boompjes wordt vaak de ruimte eromheen vernield. Daarnaast is het onduidelijk waarom bomen moeten verdwijnen en onduidelijk of bepaalde bomen die bij elkaar staan, elkaar niet in de weg staan. Tenslotte is het bij de gemeente niet altijd duidelijk of er ergens een boom is gekapt. Een boom hoeft niet altijd meteen gekapt te worden, als men zou werken met een bomenhub.

(Bron: Khamakar News Agency)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

©  Khamakar News Agency / 02.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights