Fastfood (© Lala Irène Randrianasolo via Pixabay)

OLDAMBT – Op woensdag 17 april gaf wethouder Jeugd van de gemeente Oldambt, Jurrie Nieboer, het startsein voor JOGG: Gezonde jeugd, gezonde toekomst. De aanpak middels JOGG wil zeggen dat iedereen in Oldambt zich in zal zetten om de fysieke en sociale leefomgeving voor de jeugd in Oldambt gezonder te maken.  

Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst
De gemeente Oldambt wil preventief werken aan een gezonder gewicht bij kinderen en jongeren. Om dit te kunnen doen, moet er gewerkt worden om de wereld, waarin de kinderen leven, gezonder te maken. Dit wil de gemeente doen middels JOGG. JOGG staat voor Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. Het is een lokale aanpak om de leefomgeving van kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar structureel gezonder te maken. 

Bij de JOGG-aanpak zijn ondertussen al ruim 200 gemeenten aangesloten; voor Oldambt werd deze stap in 2023 gezet. In de provincie Groningen zijn ondertussen 8 gemeenten bij de aanpak aangesloten. Een gemeente die zich aansluit, kan met behulp van de landelijke expertise op lokaal niveau werken aan het gezonder maken van de fysieke en sociale omgeving. JOGG spreekt van een werknet daar alle verbonden partijen aan de slag gaan om de omgeving gezonder te maken.  

JOGG geeft aan dat men bestuurders, beleidsmakers en professionals samenbrengt in een netwerk, waarna men met elkaar de samenleving voor kinderen en jongeren gezonder in wil richten. Zo is er bijvoorbeeld een module JOGG-Teamfit. Met deze werkwijze wordt ingezet voor een gezondere sport-, buurt- en vrijetijdsomgeving. Dit kan onder meer door het voedingsaanbod gezonder te maken. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan rookvrij en verantwoord alcoholgebruik binnen de sportomgeving. 

Veranderde leefomgeving
Volgens Oldambt is de leefomgeving in de laatste decennia flink veranderd, waardoor onder meer men steeds meer wordt verleid tot veel en ongezonde voeding. Daarnaast wordt er minder bewogen, is er veel stress en wordt er onvoldoende geslapen. Natuurlijk moet het intensieve gebruik van de smartphone en de tablet niet worden vergeten.  
Dit is niet alleen van toepassing op volwassenen, maar zeker ook bij kinderen. Het komt dan ook steeds meer voor dat er volwassenen én kinderen zijn met overgewicht. Meestal brengt dit fysieke ongemakken mee, net als gezondheidsrisico’s. De gevolgen zijn niet alleen belastend voor het individu maar zeker ook voor de samenleving in zijn geheel.  Dit brengt met zich mee dat de zorguitgaven de komende jaren alleen maar zullen toenemen. 

Wethouder Nieboer is tevreden dat de gemeente een overeenkomst is aangegaan met JOGG. Op deze manier kan de gemeente zich inzetten voor de gezondheid en het welzijn van de jeugd van de gemeente. Het gaat niet om meteen van alles te verbieden, maar een omgeving te creëren waarin het maken van gezonde keuzes makkelijker wordt. 
Angela Schulingkamp, als programmamanager gezondheid, sluit daarbij aan en geeft aan dat diverse initiatieven ontplooid kunnen worden om gezond gedrag onder jongeren te stimuleren. Dit komt door de samenwerking met lokale partners, onder meer scholen, sportverenigingen, buurtverenigingen en bedrijven. De inzet van de aanpak is preventie én bewustwording om te komen tot het terugdringen van overgewicht en het bevorderen van een gezonde leefstijl. 

Contact zoeken
Natuurlijk kan de gemeente niet overal tegelijk met de JOGG-aanpak beginnen. Daarom wordt er gestart in Bad Nieuweschans en Drieborg. Volgens Bianca de Winter, JOGG-regisseur, worden daar de eerste gesprekken gevoerd. Maar als andere organisaties en inwoners van andere dorpen of wijken meer willen weten of ideeën hebben, kunnen ze contact opnemen via info@gemeente-oldambt.nl . Daarnaast zal het JOGG-team met een stand aanwezig zijn op de Dag van het Park op zondag 26 mei in het Stadspark in Winschoten. Op die dag zullen de wethouders Nieboer en Wünker tussen 13.00 en 14.00 uur waterbidons uitdelen. 

(Bronnen: Gemeente Oldambt, JOGG)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights