Binnenstad Assen_1 (© gem Assen)

ASSEN – De gemeente wil een aantrekkelijke binnenstad creëren, waarbij meer groen komt en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Om dit te kunnen bereiken wil Assen het vracht- en bestelverkeer in het voetgangersgebied terugdringen en verduurzamen. Daarom wordt vanaf 1 januari 2025 de binnenstad een Zero-emissie zone.   

Voor nieuwe bedrijf- en vrachtauto’s die de zone inwillen, betekent dit dat dat ze uitstootvrij moeten zijn. Tevens komt er een overgangsregeling tot uiterlijk 2030 voor bestaande bedrijfs- en vrachtwagens. 

Slimme en schone stadslogistiek 
De gemeente Assen heeft in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit vastgelegd dat de stad invulling wil geven aan slimme en schone stadslogistiek. Het college heeft in 2021 besloten om in 2025 een Zero-emissie zone voor de stadslogistiek in de stad in te voeren. Wethouder Bert Jan ten Oever heeft aangegeven dat Assen één van de ongeveer 30 andere steden in Nederland is die op 1 januari 2025 een Zero-emissie zone invoert. Het invoeren gebeurt in stappen en daarbij is vorig jaar de eerste stap gezet. Deze eerste stap was het aanpassen van de venstertijden van laden en lossen en daarbij te handhaven middels kentekencamera’s. Volgens de wethouder loopt dit goed.   

Verkeersbesluit nodig 
Indien de gemeente een Zero-emissie zone wil invoeren, is een verkeersbesluit nodig. In dit verkeersbesluit worden zaken opgenomen als over welk gebied het gaat en welke ontheffingen er mogelijk zijn. De gemeente heeft het ontwerp verkeersbesluit vanaf 30 april 6 weken ter inzage gelegd, zodat na de zomer het definitieve verkeersbesluit bekend wordt gemaakt. 

Op 15 mei is er een informerende bijeenkomst waar ondernemers hun reactie kunnen geven op het ontwerp verkeersbesluit. Assen heeft  de ondernemers van de binnenstad een uitnodiging gestuurd. Dit was nodig omdat de invoering van de Zero-emissie zone voornamelijk invloed heeft op de ondernemers en leveranciers in de binnenstad. Wethouder Ten Oever geeft tevens aan dat ondernemers wellicht hun bedrijfsvoering door de invoering moeten aanpassen. Hierbij kan men denken aan investeringen in emissieloos transport of het logistieke proces anders inrichten.  

De opzet is dat alle nieuwe bestelauto’s en vrachtwagens die vanaf 1 januari 2025 het voetgangersgebied in willen rijden, elektrisch aangedreven moeten zijn of op waterstof rijden. Er geldt nog een overgangsregeling voor bepaalde voertuigen. Zo mogen vracht- en  bestelauto’s op diesel en benzine langer de Zero-emissie zone in. Dit heeft te maken met de emissieklasse of leeftijd van het voertuig. 

Hierdoor kunnen ondernemers geleidelijk overstappen. Tevens zijn er verschillende ontheffingen mogelijk. Deze ontheffingen kunnen aangevraagd worden bij een landelijk loket dat nog opgezet moet worden. Het landelijk loket wordt opgezet door het Rijk samen met belangenorganisaties en gemeenten.  

(Bron: Gemeente Assen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights