Boom (© Pexels Mushfiqur Mihin)

CAPELLE AAN DEN IJSSEL – Elk jaar controleert en onderhoudt de gemeente Capelle aan den IJssel de bomen in de wijken. Dit wordt gedaan om de bomen gezond te houden en de openbare ruimte veilig te houden. De controles worden uitgevoerd door externe boomdeskundigen, waardoor de gemeente tijdig maatregelen kan treffen. Hierbij valt te denken aan vervolgonderzoek, snoeien of vervanging van een boom. 

Controles zijn gestart 
Op 16 april gaf de gemeente aan dat men vanaf die week de controles zou starten voor de gehele gemeente. Bij de controles zou een extra focus komen te liggen in de wijken Rivium, Fascinatio, Capelle-West, ‘s-Gravenland en Schenkel. De gemeente heeft zo’n 26.000 bomen. 
In eerste instantie gaat men de buitenkant van de boom onderzoeken op afwijkingen. Mocht men afwijkingen tegenkomen, dan wordt de boom uitgebreider onderzocht.   

Met de uitkomsten van de controles wordt besloten welke onderhoudswerkzaamheden dit jaar uitgevoerd gaan worden. Alle zaken worden verwerkt op een digitale kaart. De inwoners van de gemeente kunnen voor de start van het werk zien op de kaart of een boom in de wijk, buurt of omgeving wordt gesnoeid of weggehaald of – wanneer het mogelijk is – wordt vervangen. Indien een boom vervangen wordt, wordt dit ook vermeld op de kaart en wordt aangegeven wat voor soort boom ervoor terugkomt. Op een later moment worden de inwoners geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden met bijbehorende kaart.  Doordat de gemeente regelmatig boomveiligheidscontroles uitvoert, wordt de veiligheid van de openbare buitenruimte en gezondheid van de bomen goed in de gaten gehouden.  

Onderhoud is nodig 
Capelle aan den IJssel meldt dat de bomen worden onderhouden om de openbare ruimte groen, leefbaar en veilig te houden. Tevens om zoveel mogelijk bomen te hebben en te houden. De gemeente is eigenaar van de bomen en heeft daarom een wettelijke zorgplicht. Dit om schade aan de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.   

Te beginnen met “begeleidingssnoei”, wat er voor zorgt dat jonge- en halfvolwassen bomen op de juiste manier hun kroon kunnen ontwikkelen. Op het moment dat volwassen bomen takken hebben die te dicht naar een woning groeien of de openbare ruimte blokkeren – denk hierbij aan een lantaarnpaal of verkeersbord – kunnen ze gesnoeid worden. Tevens kan het voorkomen dat een gedeelte van de boom niet veilig is voor de buitenruimte. Door hier te snoeien kan de boom voor een langere tijd veilig worden behouden.  
Daarnaast worden elk jaar zieke en dode bomen vervangen. Naast het feit dat de groenmedewerkers deze bomen opmerken, worden deze bomen ook door inwoners opgemerkt en worden ze gemeld. 

Bij het controleren van de bomen zullen de inwoners weinig tot geen overlast ondervinden. Op de site van de gemeente is een video terug te vinden waarin wethouder Marc Wilson en Wouter Peeters van Bomenwacht Nederland meer vertellen waarom bomen van groot belang zijn en hoe de gemeente Capelle aan den IJssel de bomen onderhoudt.  

(Bron: Gemeente Capelle aan den IJssel) 

Henny AJ. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 29.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights