Zuyderland Ziekenhuis (© gem Heerlen)

HEERLEN – Op 23 april zijn de plannen voor de toekomst van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen en Sittard bekendgemaakt. Volgens de site van de gemeente is besloten dat  Heerlen een locatie wordt voor laagcomplexe zorg. Daarentegen zal in Sittard de hoogcomplexe zorg worden ondergebracht. Deze beslissing houdt in dat Heerlen vanaf 2030 geen volwaardige spoedeisende hulp, intensive care en geboortecentrum meer heeft. Daarnaast zullen er geen complexe operaties meer worden uitgevoerd in Heerlen.  

Absoluut onacceptabel 
Voor de gemeente Heerlen is de beslissing absoluut onacceptabel. Burgemeester Roel Wever heeft zelfs aangegeven dat hij zwaar geschokt en enorm boos over de uitkomst is. Daarnaast meldde hij – met alle respect – dat de onderbouwing alleen maar draait om geld. Voor een regio zoals Parkstad en omliggende gemeenten is dit een aderlating. Het gebied heeft zo’n 300.000 inwoners die in het verleden al flink wat te verstouwen hebben gehad. Volgens de burgemeester kan dit besluit gewoon niet. 

Volgens de regietafel zal door het besluit weinig veranderen, maar dat wordt door het college en de inwoners niet gelooft. De verandering zal namelijk een grote maatschappelijke impact hebben voor de gemeente en regio. De burgemeester heeft zelfs gemeld dat de gemeente alle vertrouwen kwijt is in de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. 
Heerlen wordt genoemd in vele rapporten, zoals Elke Regio Telt, en er zijn moties aangenomen in de Tweede Kamer en Provinciale Staten om het ziekenhuis open te houden. 

Alles gedaan 
De gemeente, de regio Parkstad en de Ziekenhuisalliantie hebben er alles aan gedaan om het ziekenhuis met alle faciliteiten te behouden voor Heerlen. Daarnaast heeft de burgemeester het bestuur van het ziekenhuis en de voorzitter van CZ opgeroepen om met hem en de Alliantie naar Den Haag te gaan. Hieruit zou een masterplan moeten komen over onder meer het behoud van personeel of te krijgen.  
Ook wethouder Zorg, Arlette Vrusch, is van mening dat een ziekenhuis cruciaal is voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners van de gemeente. En dat geldt zeker voor een regio waar sprake is van grote gezondheidsachterstanden en waar mensen de laagste levensverwachting hebben. Door de sluiting van een volwaardige spoedeisende hulp en IC in Heerlen zullen – onder meer door langere aanrijtijden, meer zorgmijdende inwoners en meer druk op de huisartsen – de gezondheidsrisico’s nog verder toenemen. Daarnaast komen er meer mobiliteitsproblemen voor kwetsbare inwoners en zal er meer geschoven worden met personeel. 

De Ziekenhuisalliantie heeft alles gedaan om de mening van stad en regio over te brengen, maar het blijft vreemd dat alle inspanningen tot niets hebben geleidt. Het is betreurenswaardig dat bedrijfseconomische argumenten belangrijker zijn dan zorginhoudelijke argumenten. 
Heerlen heeft altijd de mening gehad dat er 2 volwaardige ziekenhuizen in de 2 plaatsen moeten bestaan. De burgemeester benadrukt ontzettend teleurgesteld te zijn. Hij heeft vele malen aangegeven mee te willen denken en te werken aan oplossingen, zoals de arbeidsmarktproblematiek, kinderopvang en huisvesting van de medewerkers en parkeergelegenheid bij het ziekenhuis. Hij geeft aan dat de gemeente is buitengesloten terwijl ze een onderdeel van de oplossing had kunnen zijn. Heerlen zal zich beraden – samen met alle betrokken partijen – over de te nemen stappen. Men laat het hierbij niet zitten. 

(Bron: Gemeente Heerlen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 27.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights