Afval-ondergrondsecontainer (© gem Lelystad)

Het college heeft besloten een nieuw locatieplan te maken voor een deel van de nog te plaatsen ondergrondse containers in stadsdeel 4 en 5. Het besluit is onder voorbehoud van het verstrekken van aanvullend krediet door de gemeenteraad. Het nieuwe locatieplan is nodig vanwege vertraging die is opgelopen. Het gaat om 58 containers van de in totaal 130 te plaatsen containers in deze laatste twee stadsdelen.

Wethouder Sjaak Kruis: “Ik ben blij dat we nu zo ver zijn dat we de volgende stap kunnen maken. En na instemming van de gemeenteraad met het extra krediet, een nieuw concept locatieplan kunnen voorleggen aan de inwoners in de buurt van deze locaties.

Het heeft lang geduurd, doordat onze leverancier van de containers failliet ging en de nieuwe leverancier een lange levertijd had. Door veranderingen in de openbare ruimte bleken sommige locaties niet of minder geschikt te zijn. Hierdoor hebben we nu een deel van de locaties in stadsdeel 4 en 5 opnieuw bepaald.”

Nieuwe voorlopige besluiten voor 58 locaties
In april 2021 zijn de plekken van de ondergrondse containers in de stadsdelen 4 en 5 vastgesteld. Tussen april 2021 en nu is de openbare ruimte op sommige plekken veranderd, zowel boven als onder de grond.

Bijvoorbeeld door groot onderhoud in de wijk of door nieuwe kabels en leidingen in de grond. Of door het plaatsen van een laadpaal of het planten van een boom. Hierdoor kunnen er op sommige locaties geen containers meer geplaatst worden.

Het gaat in totaal om 58 plekken die nog voorlopig of al definitief waren. Voor deze locaties zijn nieuwe plekken gevonden en deze zijn vastgelegd in voorlopige aanwijsbesluiten. Dit betekent dat de plekken nog niet definitief zijn en omwonenden over deze voorlopige locaties nog hun mening kunnen geven.

In stadsdeel 4 liggen Archipel, Oostrandpark, Zuiderzeewijk, Wold, Horst, Griend, Beukenhof, De Scheren en Langevelderslag. Stadsdeel 5 bestaat uit: Atolwijk, Botter, Schoener, Tjalk, Hofstede, Plantage en Wijngaard.

Aanvullend krediet
Voor de plaatsing van de containers is extra geld nodig vanwege de inmiddels gestegen prijzen van materiaal en door de opgedane ervaring in de eerste drie stadsdelen. Dat kan binnen de bestaande middelen voor dit project. De raad moet hier eerst toestemming voor geven.

Van de eerste stadsdelen is geleerd dat er meestal meer ondergrondse containers nodig zijn dan gepland, zodat er voldoende containers in de buurten aanwezig zijn. Dit blijkt onder andere uit metingen die HVC doet op de containers via de klepsluitingen en ingebouwde sensoren.

Omwonenden van de 58 locaties kunnen straks opnieuw een zienswijze indienen
Als de gemeenteraad instemt met het aanvullende krediet, dan worden de bewoners in de buurt van deze locaties direct daarna geïnformeerd via een nieuwsbrief. Daarin staan de plekken van de definitieve en voorlopige locaties en hoe zij een zienswijze kunnen indienen.

In stadsdeel 1, 2 en 3 zijn vrijwel alle containers geplaatst
Het nieuw op te stellen locatieplan geldt voor 58 containers in stadsdeel 4 en 5. Voor de overige 72 containers in stadsdelen 4 en 5 zijn de locaties definitief. In de eerste drie stadsdelen zijn er sinds drie jaar 220 containers geplaatst. Er moeten hier nog 9 containers bijgeplaatst worden.

Dit komt onder meer doordat er nieuwe woningen zijn gebouwd, die nu nog tijdelijke bovengrondse containers gebruiken. Ook op deze 9 concept locaties kunnen bewoners een zienswijze indienen. In de hele stad staan straks uiteindelijk 359 ondergrondse restafvalcontainers.

Minder restafval in stadsdelen 1,2 en 3
Het plaatsen van de restafvalcontainers maakt deel uit van een andere manier van afval inzamelen die wordt ingevoerd in de hele stad. Door afval goed te scheiden, blijft steeds minder restafval over. Grondstoffen worden op deze manier zo lang mogelijk hergebruikt. In stadsdeel 1, 2 en 3 blijkt uit metingen dat grondstoffen beter worden gescheiden en er 10% minder restafval wordt ingezameld.

(Bron: Persbericht Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek

© Khamakar News Agency / 26.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights