XR Demonstratie (© XR Tilburg Instagram)

TILBURG – Deze week heeft Extinction Rebellion (XR) Tilburg actie gevoerd op de campus van Tilburg University (TiU). De Universiteit wil het toonbeeld zijn van duurzaamheid, maar voor de Career Days heeft de organisatie van de universiteit wel organisaties als Shell en ING uitgenodigd. Het uitnodigen van dit soort zaken getuigt volgens XR Tilburg niet van een ‘understanding society’ maar van een ‘greenwashing society’. 

Klimaat noodtoestand in Tilburg 
Op de site van Extinction Rebellion Tilburg kan men lezen dat de groep zich richt op typisch Tilburgse zaken. Hierbij moet men denken aan de versteende stad, de beroerde luchtkwaliteit en de manier waarop de gemeente Tilburg omgaat met de bomen van de stad. Tevens nemen de Rebellen van Tilburg actief deel aan landelijke acties en acties in Zuid-Nederland. Zo zal er ook een deel van XR Tilburg bij de demonstratie op Koningsdag aanwezig zijn. 
XR Tilburg heeft aangegeven dat de klimaat noodtoestand in Tilburg is uitgeroepen, maar dat er niets mee wordt gedaan. 

Demonstratie Tilburg University 
Het motto van Tilburg University (TiU) is de ‘understanding society’. Hierbij wordt door de universiteit trots zaken genoemd als ‘Duurzaamheid en diversiteit in het kader van corporate social responsibility’.  

Deze omschrijving van de Tilburgse Universiteit heeft bij XR Tilburg de vraag opgeroepen hoe de uitspraak valt te rijmen met de uitnodiging en komst van Shell en ING. Beide organisaties gaan al decennialang in tegen de wetenschappelijke consensus, zoals die in de rapporten van het IPCC zijn vastgelegd. 

IPCC staat voor het Intergovernmental Panel on Climate Change (opgericht in 1988) ofwel de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering. Het is een organisatie van de UN om de risico’s van klimaatverandering te evalueren. Dit panel bestaat uit honderden experts uit de gehele wereld, maar IPCC doet zelf geen onderzoek, maar evalueert onderzoek dat is gepubliceerd. 

XR Tilburg meldt dat in de rapporten van IPCC wordt aangegeven dat er snel minder CO2 moet worden uitgestoten in plaats van steeds meer. De beide hierboven genoemde bedrijven werken er actief aan mee dat er wereldwijd juist méér CO2 wordt uitgestoten. Een van de hoogleraren van TiU, Prof. Dr. Reyer Gerlagh, heeft meegeschreven aan de rapporten van IPCC. 
Tilburg University zwijgt hierover en gaat verder alsof er niets aan de hand is. Tevens geeft men aan dat de bedrijven zich kunnen presenteren zodat men er kan gaan werken. Er wordt geen aandacht geschonken – volgens XR Tilburg – aan het feit dat ze bijdragen aan de vernietiging van het leefklimaat, daar ze in blijven zetten op fossiele brandstoffen. 

Daarnaast wordt op de site van TiU aangegeven dat men zich inzet voor een duurzame samenleving. Hierbij worden onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties opgeroepen om er een actieve bijdrage aan te leveren. XR Tilburg en Scientist Rebellion roepen echter de onderzoekers, docenten en de studenten op om in actie te komen tegen het inconsequente gedrag van de universiteit. Volgens de Rebellen is de tijd van vriendelijk vragen aan Shell en ING om te stoppen, nu voorbij. Het wordt tijd voor concrete acties zegt XR Tilburg en de universiteit moet haar verantwoordelijkheid nemen.

(Bronnen: Extinction Rebellion Tilburg, Wikipedia, Extinction Rebellion (Instagram))  

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.04.2024 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights