Afval strand (© VariousPhotography via Pixabay)

HARLINGEN – Plasticvervuiling is een wereldwijd probleem – dat ook steeds groter wordt – en het vormt een bedreiging voor ecosystemen en het leven in de zee. Eén van de laatst overgebleven grootschalige intergetijden-ecosystemen is de Waddenzee. Hier blijven de natuurlijke processen grotendeels ongestoord. Hier leven talloze plant- en diersoorten, onder meer talloze Rode Lijst soorten, zoals de grutto, strandplevier en de bruinvis. 

Gezondheidsrisico’s
De genoemde dieren lopen gezondheidsrisico’s óf door in plastic verstrikt te raken óf door zich erin te verslikken en te verstikken. In de bescherming van het zeldzame UNESCO Werelderfgoed, de Waddenzee, speelt de enige zeehaven van Friesland, Harlingen, een centrale rol.   
Jarenlang is inwoner Henk Prins al bezig met het schoonmaken van de oevers van Harlingen. Op die manier heeft hij aandacht gevestigd op de urgentie van het probleem. De gemeente Harlingen heeft de ernst van de situatie erkend. Samen met de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat is de gemeente gestart met het initiatief om een Bubble Barrier in Harlingen te plaatsen. 

Bubble Barrier Harlingen
Woensdag 24 april is de Bubble Barrier Harlingen geopend. Het is een stap richting het doel om te investeren in de juiste initiatieven die doelgericht bijdragen aan de bescherming van het Waddenzeemilieu. Eén van de belangrijkste prioriteiten van Harlingen is het milieu te beschermen en te werken aan een schone en gezonde leefomgeving. Zo zijn er wekelijks zo’n 30 inwoners bezig met het opruimen van zwerfafval in de buurt.

The Great Bubble Barrier heeft de Bubble Barrier ontwikkeld. Het vangt plastic vervuiling in waterwegen af met luchtbellen. Het systeem werkt 24/7 maar belemmert het verkeer van de waterweg niet. Testen hebben aangetoond dat het Bubble Barrier systeem deeltjes vanaf 1 millimeter opvangt; tevens 86 procent van het drijvende testmateriaal.   
Amsterdam had in 2019 de primeur, waarna Katwijk in 2022 en Vila do Conde (Portugal) ook een systeem kregen. Harlingen wordt nu de 3e locatie in Nederland en de 4e in Europa. De plaatsing in Harlingen wordt strategisch in het Van Harinxmakanaal. Dit is zo geregeld om zoveel mogelijk plastic vervuiling op te kunnen vangen, voordat het de Waddenzee kan bereiken.

Het systeem bestaat uit een bellenscherm, een opvangsysteem en een luchttoevoer. Door lucht door een geperforeerde buis (op de bodem van het kanaal) te pompen, ontstaat een scherm van luchtbellen. De opwaartse stroming zorgt dat het plastic naar de oppervlakte komt. Aangezien het bellenscherm diagonaal in het kanaal ligt, wordt het plastic naar de zijkant geduwd, in het opvangsysteem. Dit laatste systeem wordt door de gemeente steeds leeg gemaakt. 

Op 23 mei zal de Bubble Barrier Harlingen officieel in werking worden gesteld. In de tussentijd zal Wageningen University & Research onderzoek uitvoeren op het gevangen plastic. Tevens zal ATKB een onderzoek doen naar de vismigratie rondom het systeem. Rijkswaterstaat wil kennis opbouwen over de effecten op de vismigratie. Tevens wordt de blijvende impact bekeken van het afvangen van plasticvervuiling en tevens het schoonhouden van het Van Harinxmakanaal, de Waddenzee en de oceanen. 

(Bron: Gemeente Harlingen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights