Demonstratie XR N205 (© Extinction Rebellion FB)

HAARLEM – De gemeenteraad van de gemeente Haarlem komt op donderdag 25 april weer bijeen. Dit keer zal het niet plaatsvinden in het Stadhuis. Aangezien het audiovisuele systeem wordt vervangen, vindt de vergadering plaats in het Van der Valk Hotel Haarlem. Op de agenda staan onder meer de vragen van de ChristenUnie over het protest en de blokkade van Extinction Rebellion. 

Vergadering verplaatst 
In de tijdelijke vergaderruimte in het hotel kunnen de raadsleden alle voorzieningen vinden die men gewend is van het Stadhuis tijdens een gemeenteraadsvergadering. Geïnteresseerden kunnen ook de vergadering bijwonen, ook is er gratis thee en koffie. Tevens kan men de vergadering online volgen. 
Een bericht op Instagram gaf aan dat onder meer de volgende punten op de agenda staan, zoals het bespreken van wegcategorisering 30 km per uur; vaststellen van de Erfgoed Nota en een aantal bestemmingsplannen en een aantal moties. 

Extinction Rebellion
Een van de moties komt van ChristenUnie en gaat over het protest en de blokkade door Extinction Rebellion. In tegenstelling tot een aantal andere moties, is deze motie niet in de agenda opgenomen. 
Wel zijn in de documenten van de raad van Haarlem een aantal schriftelijke vragen van de fractie te vinden naar aanleiding van een artikel in het Haarlems Dagblad. Overigens is de link in de schriftelijke vragen naar de regionale krant niet meer te vinden. Het artikel bestaat niet meer. 

In de brief van de schriftelijke vragen geeft de fractie aan grote waarde te hechten aan het recht op demonstratie. Tevens vindt CU de inzet voor een goede zorg voor de schepping en ook voor een goed klimaatbeleid van groot belang. Echter, de ChristenUnie heeft grote moeite met het feit dat organisaties van mening zijn dat het huidige klimaatbeleid niet ver genoeg gaat en daarom met grote regelmaat wegen en/ of bedrijven blokkeren. Volgens de fractie zou dit schadelijk zijn voor de samenleving, economie én het milieu. Tevens moet voor een blokkade teveel politie worden ingezet, dat op dat moment nergens anders ingezet kan worden. 

Aangezien weer een blokkade in Haarlem werd aangekondigd, kwam de ChristenUnie met de schriftelijke vragen (brief van 8 april). Daarin werd verwezen naar een bericht “Activisten Extinction Rebellion en Kappen met Kolen dreigen met blokkade van N205 voor provinciehuis” . Of het college op de hoogte zou zijn. 
Tevens geeft de fractie aan dat het blokkeren van een weg niet valt onder de vrijheid van demonstratie. Of dat het college deze gedachte deelt. Daarnaast wordt het college opgeroepen om alle wettelijke middelen in te zetten om de blokkade van de N205 te verhinderen. Tevens om onmiddellijk in te grijpen als demonstranten toch aanstalten zouden maken deze weg te blokkeren.  

Vervolgens vraagt de fractie of het college de mening deelt dat herhaaldelijk blokkeren van wegen niet onder de vrijheid van demonstratie valt, maar kan worden gezien als ondermijning van het overheidsgezag. Naast bovenstaande vragen, heeft de fractie van de ChristenUnie nog een aantal vragen gesteld. Tevens heeft CU het college verzocht om snel te antwoorden in verband met het spoedeisende karakter.  

Ondertussen is de demonstratie gehouden op vrijdag 12 april, waarbij vooraf op woensdag een gesprek is geweest met gedeputeerde Jeroen Olthof. Vrijdag 19 april kwamen de lokale media met het bericht (achter de paywall) dat XR de hele nacht had kunnen blijven zitten op de N205, daar de burgemeester geen politie wilde inzetten en geen publiciteit wilde over de blokkade. 

(Bronnen: Extinction Rebellion, Gemeenteraad Haarlem, Haarlems Dagblad, Gemeenteraad Haarlem (Instagram)  

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights