Stadspark Ede impressie (© gem Ede)

EDE – De gemeente Ede gaat de komende jaren een gezellig en aantrekkelijk Stadspark creëren. De werkzaamheden aan het Raadhuisplein zijn gestart op dinsdag 9 april. De opzet van Ede is dat er in het park meer ruimte komt voor ontmoeting, evenementen en groen. 

Het Stadspark 
Het groene gebied dat ligt tussen de Paasberg en het Oude Kerkplein wordt Stadspark genoemd. Om het park aantrekkelijker te maken voor bezoekers zijn 2.000 inwoners van Ede gevraagd om ideeën in te dienen. Met de ideeën is een plan gemaakt. 
De gemeente heeft aangegeven dat het park stap voor stap opgeknapt gaat worden. Zo wordt begonnen met het gedeelte van de Oude Kerk tot aan de Raadhuisstraat. Daarbij werd tevens aangegeven dat de werkzaamheden aan het Raadhuisplein zullen duren – naar verwachting – tot de zomer van 2024.   

Daaraan gekoppeld heeft wethouder Jan-Pieter van der Schans gemeld dat het Stadspark een gezellige en groene uitstraling krijgt. Het moet een plek worden om te ontspannen en te wandelen. Volgens de wethouder wordt met het Raadhuisplein de eerste stap gezet. Dit jaar zal ook gewerkt worden aan het ontwerp voor het tweede deel. Dit deel is het gebied tussen de Raadhuisstraat en de Trapakkers. Het college hoopt dat met de uitvoering van het tweede deel in 2025 begonnen kan worden. 

Meer ruimte voor groen
Om het plan, om meer ruimte voor groen uit te kunnen voeren, zullen de parkeerplaatsen bij het Werkplein en de bezoekersbalie (Publiekszaken) opgeheven worden. Zo zijn de parkeerplaatsen bij het Werkplein ondertussen al opgeheven (vanaf 2 april). De parkeerplaatsen bij de balie Publiekszaken zullen vanaf half mei niet meer gebruikt kunnen worden. Daarentegen blijven een aantal plekken voor mindervaliden behouden op het plein. Tevens zijn het Werkplein en Publiekszaken goed te bereiken met de fiets. Tevens kan men parkeren op de Driehoek of in de parkeergarage de Achterdoelen (Q-park). Om de actuele parkeerinformatie tijdens de werkzaamheden bij te kunnen houden, adviseert het college om de contactpagina op de site van de gemeente te volgen. 

Meer veranderingen
Naast deze veranderingen, is de gemeente van plan om nog een aantal zaken aan te pakken. Zo zullen de wandelpaden niet meer langs de rand van het park lopen, maar door het midden van het park. Tevens wil men de Veluwe meer naar het centrum trekken door toepassing van meer bomen en Veluwse beplanting. Het Stadspark zal daarbij aangesloten worden aan de rest van het centrum. Hierbij wordt het Stadspark ook toekomst- en klimaatbestendiger gemaakt.  
Tevens staat op het verlanglijstje van Ede een betere en grotere plek voor kleinschalige evenementen, zoals de ijsbaan. 

Bij de werkzaamheden worden zo veel mogelijk materialen op een andere plek hergebruikt. Een van de punten van hergebruik zijn de natuurstenen die nu als afscheiding worden gebruikt. Ze krijgen een nieuwe plek in het park. Rondom het Raadhuis zal minder verharding komen en meer groen. Om de biodiversiteit te bevorderen komen er in het park op andere plekken meer bloemperken en bomen. Het probleem van regenwater in de Raadhuisstraat wordt op een natuurlijke manier in het park opgelost. Op deze manier komt er minder water in het riool, omdat de wadi’s in de grond het water opnemen. Veel elementen die door de inwoners van Ede worden gewaardeerd, blijven staan. Hierbij valt te denken aan het kleurrijke kunstwerk Chico y Chica. Tevens blijft het mooie uitzicht vanaf de Paasberg op de Oude Kerk behouden. 

(Bron: Gemeente Ede) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights