Parkeerplaats Lange Tiendweg (© gem Papendrcht)

PAPENDRECHT – Op de agenda van de gemeente Papendrecht (23 april) staat agendapunt 16 ‘Realisatie inlooplocatie jongeren Kraaihoek’. De afgelopen jaren hebben veel gemeenten zich beziggehouden met zogenaamde Jongerenontmoetingsplaatsen (JOL). Zo werd in Dongen in 2010 al gesproken over een JOL aan de Kanaaldijk-Noord, de gemeente Barendrecht in 2020 (een half open zeecontainer), Hilversum sloot in 2017 een container JOL voor jongeren. De gemeente Hoeksche Waard was in 2021 op zoek naar een plaats voor een JOL. 

Raadsvergadering Papendrecht 
Voor volgende week staat een voorstel voor een Jongerenvoorziening op de agenda van de gemeenteraad van Papendrecht. In het voorstel wat meegestuurd werd aan de raadsleden, wordt uitleg gegeven over een aantal zaken. Tevens zijn een aantal documenten meegestuurd. 
Het college is uitgegaan van de gedachte en de wens om de leefbaarheid met betrekking tot jongeren in de wijk Kraaihoek te verbeteren. Daarom heeft de gemeente onderzoek gedaan naar een aantal locaties (14 locaties), nadat een motie in de raad was aangenomen. Uit het onderzoek zijn 2 locaties naar voren gekomen, namelijk een commercieel pand aan de Klaproosstraat en een locatie middels een tijdelijke bouw van portacabins aan de Lange Tiendweg (huur-of koopvariant).  Uiteindelijk is gekozen voor de tijdelijke bouw van de ‘container-variant’ . 

In alle eerlijkheid zegt het college dat aan beide varianten voor- en nadelen zitten. Opvallend is dat de personele kosten de grootste kostenpost zijn. Men is van mening dat zonder inzet van 0.5 fte Jongerenwerk een extra inlooplocatie niet realiseerbaar is zonder ‘elders’ op inzet te korten. Men wil nl de inlooplocatie in De Spil in stand houden. Inloop De Spil is een laagdrempelige ontmoetings- en activiteitenplek van Wijkgerichte Zorg.  
Als men dit zo leest, lijkt het niet op een JOL zoals het echt bedoeld is, een ontmoetingsplaats voor en door jongeren. Daarentegen wil de gemeente met een nieuwe locatie meer jongeren bereiken. Deze ‘extra jongerenlocatie’ zal minimaal 2 avonden open worden gesteld, als die afhangt van het 0.5 fte Jongerenwerk. De 0.5 fte krijgt daarnaast nog veel meer taken.   

Daarnaast geeft het college in de Inleiding aan dat de portacabins permanent beschikbaar zijn, waardoor ze ook voor andere doeleinden ingezet kunnen worden, zoals de integrale wijkaanpak of andere initiatieven van andere samenwerkingspartners. Dan borrelt de vraag op, wat en hoeveel ingezet wordt voor de jongeren en wat hebben de jongeren aan de locatie, als men kijkt naar het woord Jongerenontmoetingsplaats. 

Bij de meegestuurde documenten zit ook het document ‘Beoordelingsmatrix mogelijke inlooplocaties jongeren’ . Hierin worden de locaties bekeken naar 8 onderwerpen, waarbij elk onderwerp een wegingsfactor meekrijgt. Hierbij zijn best een aantal vragen te stellen, zoals hoe komt men aan de wegingsfactor, wie heeft het ingevuld, maar vooral hoe komt men aan de 8 onderwerpen? Deze 8 items zijn ‘Beschikbaarheid’, ‘Kosten’, ‘Inpasbaarheid omgeving’, ‘Bekendheid jongeren / laagdrempeligheid’, ‘Ruimte’, ‘Toegankelijkheid’, ‘In te richten naar eigen wensen’, ‘Mening Jongerenwerk’. 

Ook hier zijn een aantal opvallende zaken te noteren. Zo is het item ‘Inpasbaarheid omgeving’ het hoogst voor de keuze van het college (10 punten) , terwijl de containers nog geplaatst moeten worden. Daarnaast zijn een aantal andere locaties al jaren in gebruik, dus zijn ze goed ingepast in de buurt, terwijl die laag scoren. 
Het onderwerp ‘Bekendheid jongeren / laagdrempeligheid’ scoort maximaal (10 punten) voor 3 locaties, waarvan de keuze van het college nog geplaatst moet worden. Hoe kan deze dan bekend zijn? 
Het onderwerp ‘Mening Jongerenwerk’ scoort maximaal voor 2 locaties, waaronder … de keuze van het college. 

En met dit laatste punt, komt onmiddellijk het belangrijkste punt op tafel: wat vinden de jongeren zelf van de locaties? Zijn ze geïnterviewd? Is er gesproken over een JOL of alleen maar over een locatie waar jongeren wat ruimte kunnen krijgen? Want met dit laatste punt komt men in conflict met het item ‘In te richten naar eigen wensen’.  
In het rapport dat meegestuurd is, wordt gemeld dat de locatie snel bekend zal zijn, omdat er tot 2016 30 jaar een jongerencentrum heeft gestaan. Nu is 2016 al zo’n 8 jaar geleden en mogelijk zullen de jongeren van toen, minder gebruik maken van een JOL in 2024. Mogelijk zijn ze getrouwd en hebben kinderen. Tevens ontbreekt bij de vele documenten de inbreng van de jongeren. Mogelijk is dit een gemiste kans. 

(Bronnen: dongen.nieuws.nl, Barendrecht NU, Hilversumsnieuws, ‘s Gravendeel, Puur Papendrecht, Gemeente Papendrecht) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 18.04.2024 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights