Gebruik staalslakken (© GroenLinks Brummen)

EERBEEK – Naar aanleiding van klachten van bewoners van de wijk rondom het Koningsplein in Den Haag en een motie van de partij voor de Dieren wordt het gebruik van Duomix in Den Haag gestopt. De wethouder Milieu in Den Haag zou ook graag zien dat zo’n verbod in heel Nederland van toepassing zou gaan worden.  

Gebruik van Duomix 
Duomix is een halfverharding dat opgebouwd is uit een mengsel van staalslak en gekorreld hoogovenslak. Deze stoffen zijn bijproducten die vrijkomen bij de productie van staal. Tevens zou in Duomix een ‘giftige’ stof zitten met de naam Vanadium. Duomix wordt onder meer gebruikt voor de funderingslaag bij een halfverharding van wandel- en fietspaden, parkeerterreinen en bermen. 

Ondertussen is de gemeente Den Haag gestopt met het gebruik van Duomix, maar de vraag is of er ook andere gemeenten zijn, die de stof gebruiken of gebruikmaken van staalslakken. 
In de gemeente Medemblik zijn schriftelijke vragen aan het college gesteld door MORGEN! over Duomix. In de toelichting wordt gerefereerd aan het dossier ‘Koningsplein’ in Den Haag. Tevens wordt hier aangegeven dat dat Duomix heel vaak is gebruikt als basis bij wegenbouw, naast het feit dat het product in Den Haag ook gebruikt is onder meer voor schoolpleintjes en Jeu-de-boule banen. Daarnaast werd aangegeven dat Duomix ‘gewoon’ te koop is bij bouwmarkten. De fractie geeft aan dat Duomix veel giftige stoffen bevat, zoals zware metalen en ongebluste kalk en zou in grote hoeveelheden van Tata Steel komen.   
De vragen zijn nog niet beantwoord, maar er werd wel gevraagd of Duomix in de gemeente op openbare plaatsen is gebruikt. 

Gebruik van staalslakken 
Het product Duomix is opgebouwd uit staalslakken. Dit wordt in meer plaatsen gebruikt. Op 20 april 2023 kwam EenVandaag ook met een artikel over staalslakken in Eerbeek. Het artikel gaf aan dat de wet- en regelgeving voor het grootschalig gebruik van staalslakken op dat moment tekortschiet. Tevens zou het gebruik schadelijk voor mens en milieu en tevens zou het uitnodigen tot “ … illegale en duistere praktijken … “  
De Inspectie Leefomgeving en Transport had in opdracht van het RIVM een onderzoek verricht.  
Het artikel van EenVandaag geeft aan dat staalslakken een restproduct uit de staalindustrie zijn. Het lijken grote grijze stenen die worden gebruikt voor onder meer de bouw van wegen en geluidswallen. Specifiek over dit laatste gebruik is ook nog door het RIVM onderzoek gedaan in 2022 naar radioactiviteit in staalslakken. Op een terrein langs de A15 nabij Spijk was 600.000 tot 700.000 ton staalslakken gestort voor de aanleg van een geluidswal. Uit onderzoek bleek dat de radioactieve stoffen in deze staalslakken geen risico voor de gezondheid vormden. 

Volgens het artikel van EenVandaag werd – volgens ILT – het gebruik van staalslakken zelfs aangemoedigd. Echter als de staalslakken in contact komen met water – zoals regen of grondwater – kunnen vrijwel alle denkbare metalen vrijkomen (onderzoek RIVM). Dit heeft schadelijke gevolgen voor mensen en milieu, wat zelfs tot vissterfte en afsterven van water- en bodemleven tot gevolg kan hebben.   
Het RIVM heeft gemeld dat ze vermoedt dat staalslakken de oorzaak zijn van klachten bij omwonenden, zoals bloedneuzen, brandwonden en irritatie van de huid. 

In de gemeente Brummen – waaronder Eerbeek valt – bleek een berg van zo’ n 239.000 ton staalslakken in een bosgebied te liggen. Het bleek dat er ‘zo maar’ een grote vuilnisberg lag, eerst alleen met gestort papier, daarna met de staalslakken. De staalslakken werden gebruikt om de berg te stabiliseren voor zonnepanelen. In juni 2023 zijn er vragen gesteld door de fractie van GroenLinks over ‘de voormalige afdekking van de voormalige stort’ met staalslakken.  

(Bronnen: Gemeenteraad Medemblik, RIVM Magazines, EenVandaag, MORGEN in Medemblik, Gemeenteraad Brummen, GroenLinks Brummen, Gemeente West Betuwe) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 11.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights