Speeltuin (© billy yoon yoon via Pixabay)

DEN HAAG – De gemeente Den Haag stopt met het gebruik van Duomix. Duomix is een restproduct uit de hoogovens. Het product wordt vaak gebruikt om de ondergrond van onder meer speeltuinen te bedekken. De gemeente heeft vorig jaar nieuwe bodembedekking op het Koningsplein aangelegd met Duomix. 

Klachten van buurtbewoners 
Na het aanleggen van de nieuwe bodembedekking zijn klachten bij de gemeente binnengekomen van mensen uit de buurt. Hierbij ging het vaak over kinderen die tranende ogen en hoestbuien kregen. Tevens ontdekten Jeu-de-boules spelers dat er veel metaal in de ondergrond zat.  

Duomix wordt ook vaak gebruikt voor wandel- en fietspaden, maar de gemeente stopt er nu mee. Er zijn twijfels ontstaan over de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. Nadat de klachten binnen waren gekomen, ging het college zich afvragen wat Duomix eigenlijk voor een stof was. Dit werd gemeld door wethouder Robert Barker (Buitenruimte, Dierenwelzijn en Milieu). 
Volgens de lokale media is Duomix een restproduct van staalhoogovens en zou het het schadelijke element Vanadium bevatten. Tevens werd aangegeven dat de stof Vanadium in grote hoeveelheden, gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Andere media spreken zelfs over ‘giftig’ . 

Ook de landelijke media hebben zich beziggehouden met het probleem in Den Haag. EenVandaag heeft een speler Jeu-de-boules geïnterviewd die van een geoloog had gehoord, dat de grond zwaar vergiftigd zou zijn. 
Hier kwam naar voren dat Duomix een halfverharding is dat opgebouwd is uit een mengsel van staalslak en gekorreld hoogovenslak. Beide zijn bijproducten die vrijkomen bij de productie van staal. Ook hier werd aangegeven dat een te hoge opname van het element Vanadium, wat in Duomix zit, bronchitis en longontstekingen kan veroorzaken.
Een leverancier van Duomix heeft gemeld dat het een mengsel is van ongeveer 85 procent LD-staalslak en ongeveer 15 procent gegranuleerd hoogovenslak. De stof zou onder meer gebruikt worden voor de funderingslaag bij een halfverharding van wandel- en fietspaden, parkeerterreinen en bermen. 

De klachten werden verzameld bij de gemeente maar ook door de fractie van de Partij voor de Dieren in Den Haag. Naar aanleiding van de klachten heeft de fractie een motie ingediend in de raad, die is aangenomen. De Partij voor de Dieren gaf aan dat het onacceptabel is dat kinderen spelen in een speeltuin waarbij een zwaar vervuilende stof als ondergrond is gebruikt. De kinderen spelen met hun handen in de grond en dus in de stof. 
Volgens de fractie is Duomix een bijproduct bij de productie van staal en is lang gebruikt als funderingsmateriaal onder straatlagen, als bermverharding of als bodem van de speeltuin. 

De gemeente Den Haag gaat vanaf maandag 15 april de bodembedekking op het Koningsplein vervangen. Daarnaast zal de gemeente – naar aanleiding van de klachten uit de buurt, de motie van de fractie van De Partij voor de Dieren en de zorgen over het milieu – ook stoppen met het gebruik van Duomix op andere plaatsen in de gemeente. 
De gemeente heeft gemeld dat het product volgens de wet is toegestaan, maar dat Den Haag de zorgen van de inwoners serieus neemt. Om problemen te voorkomen wordt de ondergrond vervangen, zodat volwassenen en kinderen zonder zorgen gebruik kunnen maken van het Koningsplein. 
Tevens heeft de wethouder er voor gepleit om Duomix landelijk niet meer te gebruiken. Ook andere gemeenten schijnen klachten te hebben ontvangen over Duomix. 

(Bronnen: Gemeente Den Haag, Wikipedia, Chemiepedia, De Hoop Bouwgrondstoffen, EenVandaag, Omroep West, Partij voor de Dieren)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.04.2024

2 gedachte over “Ondergrond Koningsplein wordt vervangen na zorgen om gezondheid”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights