Burgerberaad Energietransitie Leiden (© Magazine Burgerberaad)

LEIDEN – Het Burgerberaad Energietransitie van de gemeente Leiden heeft haar adviezen aangeboden aan het college. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de adviezen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het college heeft hierbij een reactie geschreven. Het Burgerberaad Energietransitie was het allereerste Burgerberaad in Leiden. 

Burgerberaad Energietransitie 
Het Burgerberaad is een nieuwe vorm van participatie waar meer dan 100 inwoners van de gemeente een grote bijdrage aan hebben geleverd. De deelnemers van het Burgerberaad zijn door het college bedankt – bij monde van wethouder Energie, Yvonne van Delft, – voor de adviezen, grote inzet en betrokkenheid. Tevens werd opgemerkt dat het Burgerberaad naast alle adviezen ook een belangrijke boodschap heeft meegegeven.  Deze boodschap is dat er snel werk gemaakt moet worden van de maatregelen om klimaatverandering te verminderen en de energietransitie verder op gang te brengen. Het gebeurt al, maar de adviezen van het Burgerberaad scherpen het aan en zijn een waardevolle aanvulling op het gemeentelijk beleid. Het college kijkt ernaar uit om er snel mee aan de slag te gaan. 

Reacties van het college 
De adviezen van het Burgerberaad Energietransitie zijn door het college bekeken op het vlak van realiteit, haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Tevens adviseert het college de raad over de opvolging van de adviezen. Van de adviezen heeft het college aan de raad voorgesteld om 12 adviezen van het Burgerberaad op te nemen in de uitvoeringsagenda energietransitie. Deze agenda is het document waarin alle acties op het gebied van energietransitie worden beschreven. Vanuit het college wordt aangegeven dat de 12 adviezen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, passen bij het beleid en liggen binnen de bevoegdheid van de gemeente. 

Tevens heeft het college aan de raad voorgesteld om 6 adviezen nader uit te werken of te onderzoeken. Op dit moment is het niet mogelijk om een afweging te maken, maar moet eerst inhoudelijk en financieel een uitwerking gemaakt worden. Daarnaast wordt over 6 andere adviezen voorgesteld om er geen opvolging aan te geven. Dit komt doordat ze onvoldoende bijdragen aan het versnellen van de energietransitie óf niet binnen de bevoegdheid van de gemeente liggen.

De adviezen worden naar verwachting in de raadsvergadering van 13 juni besproken. In april kunnen de inwoners van Leiden nog inspreken op het onderwerp voor de commissie Stedelijke Ontwikkeling. De inhoudelijke behandeling in de commissie is op 6 juni, waarbij inwoners aanwezig kunnen zijn, net als bij de raadsvergadering van 13 juni. 

Burgerberaad Energietransitie
Op zaterdag 16 september is het Burgerberaad Energietransitie van start gegaan, waarbij in 5 zaterdagen zo’n 100 bevlogen inwoners bijeen kwamen op het Stadhuis. In deze bijeenkomsten ging het over brainstormen, leren en discussiëren over de vraag  “ … Hoe kunnen we als gemeente en bewoners sneller stappen zetten richting minder en schonere energie? … ” De keuze voor de leden was gebaseerd op loting en vormde een representatieve afspiegeling van de inwoners van Leiden.  

Het Burgerberaad Energietransitie heeft haar 29 adviezen op zaterdag 9 december aangeboden aan wethouder Yvonne van Delft en plaatsvervangend voorzitter van de Raad, Antje Jordan. Van de 29 adviezen zijn er 24 met een meerderheid aangenomen. Het Burgerberaad was de eerste van Leiden. Voor het college was het betrekken van inwoners bij de energietransitie van groot belang voor het slagen van de overgang naar duurzame energie en energiebesparing. 

Voor de geïnteresseerden is meer informatie te vinden over het Burgerberaad, zoals alle adviezen en een verslag van het proces. Tevens is er een online magazine gemaakt na elke bijeenkomst. Tenslotte kan men het Raadsvoorstel ook nalezen.

(Bron: Gemeente Leiden) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights