Huis van de stad (© gem Gouda)

GOUDA – De gemeente Gouda is 1 van de 20 gemeenten die extra steun krijgen van het Rijk voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. In de 20 gemeenten zal het Rijk in de komende 3 jaar tientallen miljoenen euro’s uittrekken om de jeugdcriminaliteit verder terug te dringen. Het Rijk heeft aan Gouda gevraagd om voor de zomer met een plan te komen. Op basis van het plan kan Gouda 500.000 euro per jaar krijgen, voor een periode van 3 jaar.  

Jeugdcriminaliteit aanpakken 
Het kabinet heeft het besluit genomen om extra steun te verlenen aan 20 gemeenten om de jeugdcriminaliteit aan te pakken. Men heeft gesteld dat de steun bedoeld is voor een zogenaamde brede aanpak – Preventie met Gezag -. Dit is nodig om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen (in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar) in de criminaliteit terechtkomen of daarin verder afglijden.   

Meest jongeren zonder problemen
Volgens de gemeente Gouda gaat het met de meeste jongeren in Gouda goed en kunnen ze opgroeien zonder problemen, naar school gaan en een hobby of sport uitoefenen. Deze jongeren komen niet in aanraking met de politie of de zorg. 
Echter dit geldt niet voor alle jongeren en daarom is blijvende aandacht hard nodig. En de laatste groep jongeren en jongvolwassenen vormen de kwetsbare groep. 

Volgens de burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve, is de gemeente blij met de extra steun. De gemeente werkt met partners hard samen om jeugdoverlast en -criminaliteit aan te pakken. Zo zijn er veel succesvolle initiatieven die verder worden versterkt. Volgens de burgemeester kunnen de extra gelden goed worden gebruikt om Gouda nog veiliger te maken. De extra steun wordt vooral gericht op bestaande succesvolle aanpakken als op nieuwe initiatieven op het gebied van preventie en re-integratie.

Voorbeelden preventieve aanpak 
IPTA is zo’n programma. IPTA staat voor ‘Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid’. Het is een intensief coachingstraject om jongeren te begeleiden naar een opleiding, werk of dagbesteding. Het doel is het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare jongeren (16 tot en met 27 jaar).  

Een ander programma is ‘Alleen Jij Bepaalt wie je bent’ (AJB-programma) wat zich richt op kwetsbare schoolgaande jongeren van 12 tot en met 18 jaar. In het programma doen jongeren mee aan een teamsport bij een lokale sportvereniging, meestal in de buurt van de school. De jongeren worden begeleid door specifiek geselecteerde en opgeleide trainers, die moeten voorkomen dat de jongeren crimineel gedrag gaan tonen. Momenteel bestaat de groep uit 18 enthousiaste jongeren.  

Tevens werkt de gemeente Gouda met een integrale persoonsgerichte aanpak om jeugdcriminaliteit en overlast te bestrijden. Om snel de juiste ondersteuning aan de jongeren aan te bieden, wordt er nauw samengewerkt tussen verschillende instanties zoals jongerenwerk, buurtsport, coaches, stadstoezicht en het Zorg- en Veiligheidshuis. Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid

(Bronnen: Gemeente Gouda, Rijksoverheid, Programmabegroting 2022 – 2025 Gouda) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights