Al Iman School Almere (© Al Iman Facebook)

ALMERE – De fractie Leefbaar Almere in de gemeenteraad van Almere heeft vragen gesteld over de problematiek rondom het parkeren bij de basisschool Al Iman in Stedenwijk. De schriftelijke vragen van de fractie zijn van 3 april jl.  

Verkeersdrukte 
De fractie van Leefbaar Almere heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de verkeersdrukte, die zowel wordt ervaren door de ouders die de kinderen naar school brengen, als de inwoners van Stedenwijk Midden. Hierbij gaat het – volgens de fractie – met name over de verkeersdrukte op de Edestraat, Hengelostraat en langs de Harderwijkoever. Leefbaar Almere heeft in haar vragen aangegeven dat de verkeersproblemen rondom de Basisschool Al Iman in de Stedenwijk al langer spelen.

Nu spreekt de site van Al Iman over een nevenvestiging in Muziekwijk. Volgens de directie van de school was men in 2021 op zoek naar een tweede school in Almere, alleen was dat op dat moment niet mogelijk, wel een tweede vestiging in de Muziekwijk. Per 1 juli 2022 heeft men de mogelijkheid gekregen om in deze vestiging lessen te kunnen gaan geven. Ook bij deze nevenvestiging waren parkeerproblemen, waardoor de school een bericht op haar site heeft gezet (22 november 2022). In deze herhaalde oproep wordt gemeld om zich met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. 
Daarna kwam op 30 mei 2023 het bericht dat – na een prettig verblijf in 4 lokalen in de Muziekwijk – het bestuur heeft gekozen om deze nevenvestiging te verlaten en te zoeken naar uitbreiding van haar locatie in Stedenwijk.  De school heeft al vaker aangegeven dat de school te klein is en dat men meer ruimte nodig heeft. 

In de schriftelijke politieke vragen komt naar voren dat er nogal aanzienlijke hinder door opstoppingen wordt ervaren en dan vooral op de 3 eerder genoemde straten. Daarnaast is de fractie Leefbaar Almere van mening dat er geparkeerd wordt op plekken waar het niet is toegestaan. Volgens de fractie zouden hierdoor hinderlijke situaties ontstaan en files op de omliggende wegen. Daarnaast zouden omwonenden die essentiële beroepen uitoefenen, door de opstoppingen te laat op het werk komen. Dit zou uit gesprekken met de inwoners zijn gekomen. Er zouden meerdere gesprekken zijn gehouden tussen omwonenden, de school en de ouders, maar hier zou niets uitgekomen zijn. Vandaar de schriftelijke vragen van Leefbaar Almere. 

Onder meer wordt gevraagd 1.naar de stappen die het college heeft genomen of gaat nemen, 2. of dat een mogelijke oplossing een ‘kiss and ride’ strook zou kunnen zijn, 3. of dat de gemeente gerichte handhaving bij foutparkeren gaat instellen, 4. of dat de aanpak van de vermindering van de verkeersoverlast rondom scholen opgenomen is in gemeentelijke documenten, 5. of de gemeente actief heeft samengewerkt met belanghebbende en of de gemeenschap participeert bij het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot verkeersveiligheid en -regulering, 6. of de gemeente in gesprek gaat met buurt en school om de verkeersoverlast aan te pakken.  

Op het moment dat men de kaart via Google Maps bekijkt, dan kan men zien dat er op de Edestraat – het meest in de buurt – nog geen 25 parkeerplaatsen zijn. Daarnaast zijn er nog wat parkeerplaatsen op de Harderwijkoever en verderop nog een aantal parkeerplaatsen op de Hengelostraat. Maar met een auto kan men niet echt dicht bij de school komen. De vraag is waar een ‘kiss and ride’ strook zou moeten komen. Een mogelijkheid om ook nog te kunnen parkeren, zou aan de andere kant van de Oeverpromenade kunnen zijn. Het is het goed recht van Leefbaar Almere om schriftelijke vragen te stellen aan het college, maar de vraag mag ook gesteld worden of de fractie zelf met een idee is gekomen, om de ‘overlast’ – zoals de media aangeeft – op te kunnen lossen. 

(Bronnen: Gemeenteraad Almere, Al Iman, Almere Deze Week, Omroep Flevoland, 1Almere) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights