Lachgas verbod (Gemeente.nu)

Februari 2023 heeft de gemeente Lelystad het aantal gebieden waar het bezit en gebruik van alcoholhoudende dranken verboden is, verruimd. Dit was nodig voor de handhaving en om de overlast door alcoholgebruik op meer locaties te verminderen. Tevens heeft de gemeente het gebiedsverbod voor lachgas ingetrokken omdat lachgas als verboden middel opgenomen was in de Opiumwet. 

Verbod op lachgas
Lachgas gebruiken als recreatief roesmiddel is schadelijk voor de gezondheid en gevaarlijk. Het gebruik kan leiden tot misselijkheid, duizelingen, tintelingen in armen of benen. Zelfs kan lachgas verlamming veroorzaken.   

Op het moment dat lachgas wordt gebruikt en de gebruiker gaat onder invloed de weg op, kan de gebruiker verkeersongelukken veroorzaken. Daarom heeft de overheid besloten om lachgas sinds 1 januari 2023 als genotsmiddel te verbieden. 

De Rijksoverheid heeft deze stap gemaakt naar aanleiding van een risicobeoordeling lachgas. Hieruit kwam naar voren dat er risico’s zitten aan het gebruik van lachgas. Zo kan overmatig gebruik zelfs zenuwschade met ernstige blijvende gevolgen veroorzaken. 

Aangezien lachgas goedkoop is, is het gebruik vooral populair onder jongeren. In 2021 gebruikte 1 op de 14 jongeren (18 – 24 jaar) lachgas. Onder de gehele volwassen bevolking (18 jaar en ouder) zou het toen gaan om bijna 2 procent. 

Lachgaspatronen inleveren 
Op de site van de ChristenUnie werd op 30 maart jl. aangegeven dat fractielid van de ChristenUnie, Jarno Volmer, een aantal lachgaspatronen had gevonden en deze bij het afvalbrengstation van HVC ingeleverd. 

Volgens het fractielid zou het inleveren van lachgaspatronen door de gemeente worden aangemoedigd, want er zijn geen consequenties aan het inleveren van de patronen verbonden. 

Jarno Volmer heeft zich op dat moment afgevraagd hoe mensen kunnen weten dat ze de lachgaspatronen zonder consequenties kunnen inleveren. Hij zou hierover vragen indienen bij het college, onder meer over de mate waarop de gemeente en HVC dit kenbaar hebben gemaakt.  

Lachgaspatronen in de natuur 
Volgens het fractielid van de ChristenUnie komt hij vaker lachgaspatronen tegen in de bermen en het groen. In eerste instantie had hij in maart er 2 ingeleverd, maar een week later kwam hij 44 patronen tegen.  

Volgens Jarno Volmer neemt het aantal ‘dumpingen in de natuur’ toe. Was het zo dat in het begin de lege patronen nog ingeleverd konden worden bij de verkooppunten, nu is het alleen bij HVC. Echter, de gebruikers nemen die moeite niet. 

Lege cilinders kunnen niet bij het gewone restafval worden afgevoerd, omdat de patronen in een afvalwagen of in de verbrandingsoven kunnen ontploffen. De fractie van ChristenUnie geeft aan dat het probleem groot te noemen is. 

Middels de vragen aan het college vraagt de ChristenUnie of er maatregelen zijn genomen door het college om het gebruik van lachgas te ontmoedigen. Tevens om de mensen te wijzen op de mogelijkheid om bij HVC in te kunnen leveren. 

Inleveren is gratis, maar bij betrappen van het dumpen van een cilinder, krijgt men een boete. Daarnaast wil de fractie weten of de gemeente een toename in het aantal dumpingen heeft vastgelegd en hoeveel patronen er zijn ingeleverd.

(Bronnen: Rijksoverheid, ChristenUnie Lelystad, Radio Lelystad, lelystad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights