De Roef in aanbouw

HARDERWIJK – Het is behelpen met het wijkcentrum in de wijk. Deze week kwam het bericht in de Harderwijker Courant dat het bestuur van Multi Functioneel Centra Harderwijk (MFC Harderwijk) is afgetreden. Onder deze MFC vallen het MFC De Roef en MFC Kiekmure. De Roef is pas ‘gerenoveerd’ (beter gezegd: compleet opnieuw gebouwd) en er waren plannen voor verbouwing van de Kiekmure. 

Het bestuur treedt terug 
Enkele maanden nadat het nieuwe bestuur van MFC Harderwijk is aangetreden, treedt ze al weer af. Tevens heeft de operationeel manager zijn ontslag aangeboden. De gemeenteraad heeft het besluit genomen dat men de voortzetting van MFC Harderwijk niet in gevaar wil brengen en heeft daarom het collegevoorstel om 261.663 euro beschikbaar te stellen, overgenomen. 
Ondertussen gaat het college van de gemeente Harderwijk een nieuwe tarievenstructuur opzetten voor de zaalhuur. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de subsidies die mogelijk moeten zijn om maatschappelijke activiteiten te waarborgen. In de media wordt gemeld dat de vrees voor een nog groter financieel gat behoorlijk aanwezig is bij de politiek. 

Bezetting van een wijkcentrum 
Het feit dat er financiële problemen zijn, heeft mogelijk te maken met de verbouwing van De Roef en de bezetting van beide centra. Maar een vraag die hier mogelijk onder ligt, is de vraag of de wijkcentra als wijkcentra worden gebruikt. Dan komt men uit bij de vraag: wat is een wijkcentrum? 
Op de site Huurstunt wordt uitleg gegeven over een wijkcentrum. Men schrijft hier dat een wijkcentrum – of buurthuis – een multifunctionele ruimte in een woonwijk is, die dient als sociaal en cultureel hart voor de bewoners. Een wijkcentrum biedt een reeks aan activiteiten, waarbij men kan denken aan cursussen, workshops, bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen. 

Een levendig centrum heeft elke week activiteiten voor mensen uit de ‘buurt’, zoals naailes voor volwassenen, speelochtend voor jonge kinderen, boekenclub. Het werkt samen met een wijkplatform en biedt ruimte aan initiatieven uit de buurt.  
In de Kiekmure kan men een dansclub vinden, een ruimte voor rijscholen, een prikpunt voor de Trombosedienst, taalcursussen, bingo voor ouderen, volksdansen, yoga, biljart en ruimte voor koffie, kletsen en de krant lezen. Maar toch zit het niet vol en er zijn zelfs ‘klanten’ die er niet zitten of zijn verdwenen. Zo heeft het uitgiftepunt voor de Voedselbank er gezeten, maar is ondertussen verdwenen. Het wijkcomité / platform vergadert in een andere ruimte. Niet duidelijk is of er praatgroepen zijn voor jongeren, ontmoetingsplek voor jonge jongens die anders gaan zwerven door de wijk en ga zo maar door. Hulp voor mensen die het moeilijk hebben en hulp nodig hebben met financiën, een punt voor het repaircafé en misschien wel soms een ruimte voor My Office. 

Ook in De Roef zijn een aantal activiteiten, maar is toch sterk gericht op positieve gezondheid. Dit laatste komt heel dicht bij een welzijns- en/of gezondheidscentrum te liggen. Veel activiteiten – vooral in De Roef – zijn ingepland in de avond. Zijn er geen activiteiten te vinden voor een betere dagindeling, kan men zich afvragen. 

Misschien moet er meer gewerkt worden aan activiteiten voor de buurtbewoners. Laat de buurtbewoners meedenken over de zaken van het wijkcentrum, maar richt het in als een wijkcentrum / buurthuis, zodat de bezetting zal toenemen. 

(Bronnen: MFC Harderwijk, Harderwijker Courant, Huurstunt) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 31.03.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights