Petitie Red de Zundertse bomen

ZUNDERT – Half februari is de petitie ‘Red de Zundertse bomen’ gestart door de Bomenridders Zundert en bezorgde inwoners van de gemeente Zundert. De petitie gaat om de verschraling van het lokale landschap te stoppen, daar de gemeente van plan was om het stelsel van de kapvergunning te versoepelen. Op 4 december was er een informatieavond waar de gemeente Zundert het beleid heeft toegelicht. Daarna is de werkgroep Bomenridders Zundert in het leven geroepen. 

Versoepeling Bomenbeleid
In de werkgroep Bomenridders Zundert hebben onder meer de volgende organisaties de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert, Milieuvereniging De Groene Koepel, het Vogelrevalidatiecentrum (VRC) Zundert en Stichting Mooi Geweest hun krachten gebundeld. 

De petitie geeft aan dat de gemeente Zundert het voornemen heeft om het kapvergunningstelsel te verruimen, waardoor veel bomen dreigen te verdwijnen en de biodiversiteit daardoor zal afnemen. Tevens is de afgelopen jaren al veel groen verdwenen. Volgens de initiatiefnemers is dit zorgwekkend en dat bescherming en uitbreiding van het groen nodig is. 
Woordvoerders van de Bomenridders Zundert hebben gemeld dat door de voorgenomen versoepeling van het stelsel van kapvergunning het eenvoudiger wordt om bomen te kappen. Daarom pleit de werkgroep voor handhaving van het huidige stelsel, maar liever zou men zien dat er meer vergroening doorgevoerd zou worden. 

Volgens de versoepeling zou het nieuwe beleid van de gemeente worden dat alle bomen met een doorsnede van minder dan 60 centimeter in het buitengebied van de gemeente zonder vergunning gekapt mogen worden.   
Daarom heeft de actiegroep afgelopen week de petitie aangeboden aan de burgemeester. De petitie is ondertussen door meer dan 1.600 personen ondertekend. 

Bomenverordening gemeente Zundert 2024
Het gaat hierbij om het document ‘Het Programma Bomen en de Bomenverordening’ en ‘Bomenverordening gemeente Zundert 2024’ die beide op de agenda staan van de gemeenteraad voor 2 april a.s.   
De bomenverordening die nu nog wordt gehanteerd, stamt uit 2012 net als de daarbij behorende bomenlijst. Het is duidelijk dat de documenten vernieuwd moesten worden. Tijdens de informatieavond van 4 december hebben de aanwezigen aangegeven dat de grens van 80 cm diameter (onder deze grens zou zonder vergunning gekapt mogen worden) te ruim zou zijn. Op die manier zouden te veel ‘zo maar’ gekapt kunnen worden.

Volgens het college zou een boom ongeveer 2.5 cm per jaar in omvang groeien, waarmee het college aangaf dat een boom van ongeveer 80 cm diameter ‘volwassen’ zou zijn. Gezien de opmerkingen van de aanwezigen en een marge die de gemeente wil hanteren, is de grens van 60 cm diameter opgenomen in de verordening. Een boom van 60 cm of meer zou dan kapvergunningplichtig zijn.
Daarentegen meldt de actiegroep dat bomen dunner dan 60 centimeter zonder vergunning gekapt mogen worden en dat ze in feite ‘vogelvrij’ worden verklaard. En dat mag niet gebeuren, volgens Bomenridders Zundert, omdat bomen van levensbelang zijn voor mens, dier en insect.   

Bij een controle in het buitengebied heeft men laten zien welke bomen gekapt mogen worden. Een groot gedeelte – zonder de beschermde bomen – zou kunnen sneuvelen. In deze groep zouden ook bomen zitten die 100 jaar of ouder zijn. Tevens heeft de actiegroep aangegeven dat bij het kapbeleid altijd een herplantingsplicht hoorde, maar bij het nieuwe beleid zou deze ook verdwijnen. Op het moment dat men een boom van 100 jaar kapt en een nieuwe boom zou planten, duurt het net zo lang voordat de boom en alles er om heen weer is opgebouwd.  

(Bronnen: Red de Zundertse bomen (Petities), Internetbode, Gemeenteraad Zundert, Overheid, Omroep Brabant, Gemeente Zundert, Bomenridders Zundert (Facebook))

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 29.03.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights