Schop in de grond

WAALWIJK – Nieuwe vrienden voor bedrijventerrein Haven 1 tot en met 8, groen en levend. De eerste stap binnen het ambitieuze bomenplan was het planten van 85 bomen en 17 solitaire heesters. Het is een belangrijke maatregel voor klimaatadaptatie die is opgenomen in de Green Deal 2.0 en Grote Oogst – Verduurzaming Bedrijventerreinen. Het startschot werd gegeven door wethouders Sheila Schuijffel en Frank Spierings door zelf de eerste schop in de grond te zetten. 

Vruchtbare samenwerking
Binnen de Green Deal 2.0  is het bomenplan een vrucht van samenwerking. Binnen Green Deal 2.0 zetten verschillende partijen zich in voor het versnellen van de verduurzaming van de bedrijventerreinen in de gemeente Waalwijk.  
Deze partijen zijn lokale ondernemers in de gemeente Waalwijk, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Gemeente Waalwijk, Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Parkmanagement Waalwijk B.V., Provincie Noord Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Stichting Waalwijk CO₂ vrij. 

Om het mogelijk te maken hebben de provincie, gemeente Waalwijk en bedrijven samen 750.000 euro geïnvesteerd. De gemeente Waalwijk heeft laten weten dat de ambities groot zijn. Zo heeft men besloten dat in 2025 er 10 procent meer groen en 5 procent meer biodiversiteit op de bedrijvenparken moet zijn. 

Inspiratiebron voor ondernemers 
Het is een stap in de goede richting door het planten van de bomen. Het is niet alleen een bijdrage aan de esthetische waarde van de bomen aan de bedrijvenparken. Tevens creëren de bomen een groenere en aantrekkelijkere omgeving (voor medewerkers). 
De bomen zorgen voor een koeler werkklimaat in de zomer en zorgen voor de juiste afvoer van een hoop na het flinke regenbui. 

De initiatiefnemers willen met het plan ondernemers inspireren om ook het eigen (privé) terreinen te vergroenen. Het vergroenen kan eenvoudig door tegels te vervangen door waterdoorlatende materialen. Daarnaast kan dit door groene gevels of een zogenaamde verticale natuur te realiseren. Hierdoor wordt verkoeling opgewekt bij hitte in de zomer en wordt de lucht gezuiverd. 

Green Deal 2.0 heeft een team klimaatadaptatie, dat graag kijkt naar wat er samen met de ondernemers gerealiseerd kan worden. Hierdoor zou vergroening van de openbare ruimte en vergroening van de bedrijfspercelen worden versterkt. Het gaat niet alleen over rapportages en onderzoeken, maar zeker echt verbinden of, beter gezegd, bomen planten. Men wil bereiken dat ondernemers verbinden, inspireren en streven naar een toekomstgerichte aanpak.  
Zorgen voor informatie, inspiratie en concreet advies om samen stappen te zetten, dat zijn de werkzaamheden van het team klimaatadaptatie. Daarom roept men op om deelnemer te worden van Green Deal 2.0 en vraag een ‘klimaatadvies’ aan als ondernemer. 

De Green Deal 2.0 is een samenwerking tussen lokale ondernemers in Waalwijk,  Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Gemeente Waalwijk, Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Parkmanagement Waalwijk B.V., Provincie Noord Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Stichting Waalwijk CO₂ vrij.

(Bron: Gemeente Waalwijk) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 27.03.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights