Groene Tuin

Cobra Groeninzicht heeft een onderzoek gedaan, waarbij de gemeenten in Nederland zijn onderzocht op verstening. Uit het onderzoek is gebleken dat de buitenruimte van de gemeente Lelystad de meest versteende ruimte is in heel Flevoland. In Harderwijk geldt dat bijvoorbeeld voor tuinen en ander privéterrein in geheel Gelderland. 

Adviesbureau groene leefomgeving
Cobra Groeninzicht is een adviesbureau dat werkt voor organisaties door heel Nederland. Hierbij moet men vooral denken aan gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven, ontwikkelaars en non-profitorganisaties.

Het adviesbureau geeft inzicht in de groene leefomgeving van morgen. Hierbij hanteert men de slogan, dat men vandaag moet vernieuwen, innoveren én uitproberen, als men morgen klaar wil zijn.  

Lelystad meest versteend 
Voor geheel Flevoland is gemeten dat 32.5 procent van de privéruimte in woonwijken als grijs kan worden genoemd. Voor alle woonwijken samen in de gemeente Lelystad is dit beduidend hoger. Uit de cijfers van Cobra is gemeld dat ruim 46 procent grijs is. 

Heel vaak is verstening een groot probleem op bedrijfsparken. Bij tegels of geasfalteerde grond wordt de regen niet of nauwelijks opgenomen door de grond. Het gevolg is dat er wateroverlast wordt veroorzaakt en wat kan leiden tot een flinke hoeveelheid schade. 

Daarnaast zijn er door de klimaatverandering vaker stevige regenbuien te bemerken, waarbij het riool de grote hoeveelheid water niet aan kan. Tevens zorgt verstening dat de hittestress zal toenemen omdat stenen de warmte langer vasthouden. Hierdoor kan een bedrijventerrein veranderen in een hitte-eiland. 

Techniek van meten 
Bij het meten wordt geen rekening gehouden met terrein dat in gebruik is bij agrariërs. Dit komt doordat het moeilijker te meten is hoe groen het gebied is, onder meer in de oogsttijd. Gebieden waar niemand woont, tellen ook niet mee, zoals bossen en industriegebieden.

Bij het meten heeft het onderzoeksbureau gebruikgemaakt van onder meer luchtfoto’s en infraroodtechnieken. Dit is om te zien waar precies ligt tussen groene en grijze gebieden, tot in de details. Zo is er een landelijk plaatje gemaakt. 

Voor Lelystad betekent het dat ruim 50 procent van de openbare buitenruimte versteend is. Dit is hoger dan in geheel Flevoland, waarbij het percentage net 40 procent is. Kijkend naar de private buitenruimte komt men in Lelystad op ruim 67 procent grijs en provinciaal is dat ruim 32 procent.     

De cijfers zijn van groot belang, bijvoorbeeld bij het NK Tegelwippen. Men weet wat men moet doen, om te zorgen dat de gemeente een stuk groener wordt. Daarnaast door het grijze gebied in de gemeente kan de gevoelstemperatuur in de zomer flink oplopen. 

(Bronnen: Cobra Groeninzicht, De Stentor, AD) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.03.2024  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights