In Flevoland zijn steeds meer inwoners het niet eens met de WOZ-waarde van hun huis. In 2023 werd door ruim 11.000 woningeigenaren bezwaar aangetekend in verband met de WOZ-waarde. Het aantal is ruim 2.5 keer hoger dan het aantal van 2022. Dit is een stijging van bijna 180 procent, wat meer is dan het landelijk gemiddelde van ruim 154 procent. Uit onderzoek van Independer kwam voorts naar voren dat alleen in Noord-Holland en Utrecht de toename nog sterker was. 

WOZ gebruikt voor OZB
Het onderzoek van Independer is gebaseerd op data van de Waarderingskamer. Volgens Marga Lankreijer – Kos, expert hypotheken bij Independer, gebruiken de gemeenten de WOZ voor de onroerendezaakbelasting (ook bekend als OZB). 

Daarnaast komt het ook voor dat de waarde wordt gebruikt voor de rioolheffing. Bij een WOZ die te hoog is ingeschat, kan het voorkomen dat men onnodig veel gemeentebelasting moet betalen. 

Daarnaast gebruikt de Belastingdienst de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait). Een inwoner die het niet eens is met de WOZ-waarde heeft 6 weken na de beschikking de tijd om gratis bezwaar te maken. 

In Noordoostpolder verviervoudiging 
In alle gemeenten in Flevoland is het aantal bezwaren toegenomen, maar binnen de provincie zijn er flinke verschillen tussen de gemeenten. Zo is in de gemeente Noordoostpolder het aantal WOZ-bezwaren zelfs verviervoudigd. 

Deze verviervoudiging komt uit op zo’n bijna 310 procent. Daarentegen is het aantal bezwaren in de gemeenten Urk en Zeewolde het minst sterk gestegen. Voor Urk was het 48 procent en voor Zeewolde 53 procent. 

Koploper is Lelystad 
In Flevoland wordt het vaakst in Lelystad bezwaar tegen de WOZ-waarde ingediend. Voor 10,4% van de woningen is hier in 2023 bezwaar aangetekend. In Dronten gaat het om 8,9%. Deze percentages liggen een stuk hoger dan het provinciale gemiddelde van 6,4%. 

De drie Flevolandse gemeenten waar het vaakst bezwaar wordt aangetekend, zijn:

  1. Lelystad: voor 10,4% van de woningen bezwaar aangetekend
  2. Dronten: voor 8,9% van de woningen bezwaar aangetekend
  3. Noordoostpolder: voor 5,3% van de woningen bezwaar aangetekend

Alle cijfers over het aantal bezwaren en de uiterste bezwaartermijn per gemeente, zijn te vinden op de onderzoekspagina:  https://www.independer.nl/hypotheek/info/situatie/woz-waarde/onderzoek/bezwaren-2023 .

(Bron: Persbericht Independer) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.03.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights