Impressie Eilandbusstation

De werkzaamheden voor de herinrichting van Stationsgebied Oost zijn deze week begonnen met het verwijderen van de bomen langs de Middenweg. De gemeente Lelystad heeft ervoor gekozen om de bomen die gezond zijn en herplant kunnen worden, ter zijner tijd weer in de nieuwe situatie terug te plaatsen in het gebied. 

Bomen naar opslag
 
In het nieuwe plan van de herinrichting van Stationsgebied Oost komt de Middenweg dichter bij het spoor te liggen. Hiervoor moesten de bomen verdwijnen, waardoor het gebied tijdelijk boomvrij gemaakt werd.

Deze werkzaamheden zijn afgelopen woensdagavond (en -nacht) 6 maart begonnen en het heeft in totaal drie dagen geduurd. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden tussen ongeveer 21.30 en 05.00 uur. 

Voor de werkzaamheden waren een kraan en een trekker nodig, naast dat er ook nog verkeersregelaars aanwezig waren. Volgens wethouder Piet van Dijk is het nu echt duidelijk dat er wat gebeurt. Dat hield in dat er 16 bomen moesten ‘verdwijnen’.     

Vergroening van het gebied 
De gemeente heeft in haar plannen laten vastleggen, dat het toekomstige stationsgebied vergroend moet worden. Hiervoor komen de nu verwijderde bomen weer terug en worden ze in het gebied teruggeplaatst, samen met nieuwe bomen. 

Tevens moeten er grote plantvakken op het Stationsplein komen. Hierin komen bestaande en nieuwe bomen, gras en vaste planten en tevens er om heen brede zitranden. Daarnaast wordt rond het eilandbusstation extra groen geplaatst. 

Dit zal gaan gebeuren in de vorm van bomen, plantvakken met vaste planten en hagen. Tevens is het de bedoeling dat er langs de wegen bomen en kruiden- / grasmengsel komen. Over de plannen zijn de omwonenden per brief geïnformeerd door de gemeente. 

Bomen in het depot 
Zoals het eruitziet, zullen bomen die gezond zijn, in de nieuwe situatie worden teruggeplaatst. In de tussentijd zullen deze bomen worden opgeslagen in een speciaal depot, waar ze mogelijk een jaar of 2 zullen verblijven.  

De projectleider van het geheel van de werkzaamheden rond Stationsgebied Oost, Janoah Bovenhuis, heeft gemeld dat de bomen zo lang opgeslagen moeten worden, daar men afhankelijk is van andere werkzaamheden. 

In maart 2023 zijn de bomen reeds voorbereid op de verhuizing naar hun tijdelijke opslag in het depot. De bomen hebben daarvoor een wortelscherm gekregen, zodat ze goed te verplanten zijn. Daardoor konden ze deze week met een kraan op een grote vrachtwagen worden geplaatst. 

Traag herstel 
Volgens de kenners van bomen is het verplanten van bomen van de ene naar de andere locatie een flinke klus, waarbij vaak de bomen maar traag herstellen. Hoe zorgvuldig men het werk ook doet, meestal wordt een groot deel van het absorberende wortelsysteem vernietigd. 

Daarom moet het werk van uitgraven, verplaatsen en opnieuw planten zorgvuldig gebeuren en dan ook nog in de juiste periode. Om bomen en struiken te verplaatsen is het best om dit te doen in het ‘slapende’ seizoen (zoals de late winter). 

(Bronnen: Gemeente Lelystad, Flevopost, De boomdokter, Omroep Flevoland, lelystad.nieuws.nl)  

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.03.2024

Ook te lezen via Dagblad Lelystad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights