Speelplaats groen

HARDERWIJK – Donderdag 15 februari stond op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad Harderwijk punt 14 ‘Opzetten subsidieregeling groene schoolpleinen’. Middels dit voorstel besluit de gemeenteraad een subsidieregeling van 100.000 euro in 2024 beschikbaar te stellen voor het vergroenen van schoolpleinen (de zogenaamde groene schoolpleinen).

Collegevoorstel 
Een maand eerder (9 januari) had het college een voorstel opgesteld in dit dossier. Het voorstel bestond uit 3 punten: 1. een subsidieregeling voor groene schoolpleinen op te stellen; 2. de raad voor te stellen een incidenteel budget van 100.000 euro in 2024 beschikbaar te stellen om de subsidieregeling ‘Groene schoolpleinen’ op te stellen en dit te dekken uit de bestemmingsreserve; 3. een budgethouder aan te stellen. 

Raadsvoorstel 
Bij het voorstel aan de gemeenteraad heeft het college het voorstel toegelicht. Hierbij spreekt men over de ambitie die in het collegeprogramma is opgenomen om “ … in 2023 en 2024 scholen te faciliteren om groene schoolpleinen aan te leggen … “ Voor het voortraject tot het komen van een ontwerp voor een groen schoolplein, heeft Harderwijk reeds 10.000 euro beschikbaar gesteld. Dit is gebeurd middels de uitvoeringsagenda duurzaamheid 2023 – 2024. Van 2019 tot en met 2021 was er een subsidieregeling vanuit de provincie Gelderland. Dit was voor het ontwerp en de aanleg van groene schoolpleinen. Daarnaast was er in 2022 en 2023 subsidie aan te vragen voor de aanleg van een groen schoolplein vanuit de algemene subsidies op het thema van klimaatadaptatie en/of groen en/of biodiversiteit. Tevens liep er tot eind 2023 vanuit de provincie een regeling voor ‘groene icoonprojecten’. Niet duidelijk is of de regeling in 2024 doorloopt of dat er andere subsidieregelingen gaan komen vanuit de provincie .  

Van de 22 basisscholen in Harderwijk en Hierden hebben op dit moment 10 een (gedeeltelijk) groen schoolplein. Bij de gemeente zijn signalen binnengekomen dat minstens 2 scholen in 2024 een traject willen starten om tot een ontwerp en uitvoering te komen van een groen schoolplein. Het opstellen van een subsidieregeling zou de scholen kunnen helpen met het financieren van de aanleg van een groen schoolplein.  
In haar vergadering heeft de gemeenteraad het collegevoorstel overgenomen. 

Op Instagram reageert de fractie van D66 behoorlijk tevreden. De fractie meldt dat het voorstel om een eenmalig budget van 100.000 euro vrij te maken, unaniem is aangenomen in de gemeenteraad. In 2018 kwam D66-gemeenteraadslid Thijs Melkert met het voorstel, dat nu dus duidelijk een vorm krijgt. In die tijd kwam de raad met 25.000 euro voor scholen als aanvulling op provinciale subsidies. 

Een groen schoolplein draagt mee aan de vergroening van de stad, naast het feit dat het ook een positief effect heeft op de spelende leerlingen. Volgens D66 daagt een groen schoolplein uit om op verschillende manieren te spelen. De manieren komen ten goede aan de concentratie in de les. Tevens wordt met een groen schoolplein de mogelijkheid geboden om de leerlingen meer over de natuur en biodiversiteit te leren. Tenslotte ontstaat door een groen schoolplein minder hittestress en wateroverlast.  

De 2 scholen die hebben laten weten dat ze gebruik willen maken van de subsidie zijn DOK 19 en Dominicus Savio. Volgens Thijs Melkert is het goed te zien dat het voorstel aanslaat. Tevens is te hopen dat meer scholen worden gestimuleerd om met het geld uit het Duurzaamheidsfonds om de schoolpleinen te gaan vergroenen.

(Bronnen: Gemeenteraad Harderwijk, D66 (Instagram)) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 17.02.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights