Leerkracht Vrijeschool

Op initiatief van ouders en de schoolleider is de Vrijeschool Lelystad opgezet, die haar deuren in augustus 2022 mocht openen. De school ontwikkelt kwalitatief goed en duurzaam vrijeschoolonderwijs in Lelystad. De Vrijeschool is per direct op zoek naar een leerkracht voor een fijne klas 1-2-3.

Vrijeschool Lelystad
   
Vrijeschool Lelystad is gestart in augustus 2022 met het doel om te komen tot een moderne vrijeschoolgemeenschap. Hiermee bedoelt de school een professionele, toekomstgerichte en sterke organisatie. De mensontwikkeling staat centraal voor de school.  

De school heeft aangegeven dat de focus zal liggen op het realiseren van “ … kwalitatief goed en duurzaam eigentijds primair vrijeschoolonderwijs in Lelystad … “ Dit onderwijs wil men ontwikkelen vanuit het team van de leerkrachten en met de gemeenschap. 

De opdracht voor de Vrijeschool Lelystad is de komende 5 jaar uit te groeien tot een school van 200 tot 300 leerlingen. Ondertussen heeft de school een parttime leerkracht gevonden, maar men zoekt nóg een duopartner voor de klas 1-2-3. 

Gezocht leerkracht 
Op initiatief van de ouders is de Vrijeschool Lelystad opgericht en is gestart met 2 leerkrachten, een onderwijsassistent en ruim 30 leerlingen. Ondertussen is de school al een flink eind gegroeid en heeft momenteel 55 leerlingen. Men wil een middelgrote school worden. 

Dankzij de oproep op de sociale media (én het delen van deze oproep) is één parttime leerkracht gevonden. De school is hier blij mee, maar men wil verder en zoekt daarom een leuke duopartner voor de klas 1-2-3. 

Mensen die interesse hebben in de duobaan en die mee willen bouwen aan de Vrijeschool Lelystad kunnen zich melden via de site . Tevens kan men de pagina gebruiken om contact te maken en zelfs om een afspraak te maken om kennis te maken met de school.  

Onderwijsconcept 
De Vrijeschool is een onderwijsconcept voor basis- en voortgezet onderwijs. Bij dit concept staat de ontwikkeling van het kind centraal, waarbij 3 ontwikkelingsfasen van het kind zijn te onderscheiden. Van een kind van 0 tot 21 jaar. 

Belangrijk hierbij zijn de 3 H’s in de ontwikkeling van het kind: Hoofd (leren weten), Hart (leren voelen) en Handen (leren doen). Bij de H van Hoofd moet men denken aan kennisverwerving (zoals taal, rekenen en spelling). 

De H van Hart staat de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Tenslotte gaat het bij Handen om de motorische ontwikkeling. De opzet is dat gedurende de gehele lagere schoolperiode de kinderen bij elkaar in de klas blijven. 

Het concept in Amsterdam spreekt iver het feit dat na de 6e klas de leerlingen de overstap kunnen maken naar klas 7 (de brugklas) op een Vrijeschool voor het voortgezet onderwijs. In Amsterdam zijn ruim 5 Vrijescholen voor het basisonderwijs, 1 voor speciaal basisonderwijs en 1 voor het voortgezet onderwijs.

(Bronnen: Vrijeschool Lelystad (+ Instagram), Onderwijs consument)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.02.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights